Ion Zimbru

Ion Zimbru

Viaţă de Cuc

Luni, 30 Septembrie 2019 00:00 | Publicat în Divina Tragedia
Demult! Primăvară! Vine cucu! Are numai o aripă! Cealaltă i-a căzut deasupra Bagdadului, pălită de-un proiectil rătăcit! Aşa, unu pe trei mort şi doi pe trei viu, pare stăpân pe sine! Vine mai încet decât agale şi intră victorios în spaţiul aerian al ţării din patria noastră! Zice „cu”... zboară un kilometru... zice „cu”... Ce lungă linie de unire! - zice timpanul societăţii de consum. Din ce în ce mai puţini şi mai bătrâni, nişte copii măsoară microbii ...

BASORELIEF (pentru Any Mary - La Mulţi Ani !!!)

Luni, 30 Septembrie 2019 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
Scriu despre tine... scriu pe ţărna din grădina cu păsări calde, fluturi mulţi şi greieri sfinţi, în care mama frământa mereu lumina şi-o descânta şi ne-o dădea să fim cuminţi! Şi scriu pe ţărna de pe drumul dus de tata... şi-ntors şi dus, şi-ntors şi dus, şi-ntors şi dus... şi îndreptat cu ochi albaştri, cu lopata... şi ni-l dădea să ne ajungă până sus! Cu ochii plini de întuneric şi departe s-au dus încolo... mai încolo... amândoi... s-au dus în basme.. ...

Micul meu Pontif

Sâmbătă, 28 Septembrie 2019 00:00 | Publicat în Divina Tragedia
Era înalt şi important ca Ştefan cel Mare, Atotputernicul păzitor şi păstrător şi sfinţitor al Moldovei până Acolo şi până Atunci! Până Acolo şi până Atunci, şi nu până Aici şi până Acum! Fiindcă, iacătă, frumoasa şi trista şi greu-încercata Ţară/Patrie Moldavă stă la cheremul celor mai cumpliţi trădători şi ticăloşi din Istoria cestui Neam primitor cu pâine şi sare, descălecător şi călit în Războaie de Apărare şi în Istov de Pace şi Iubire! F ...

Foaie verde Frumos (pastel singur-singular)

Sâmbătă, 28 Septembrie 2019 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
Eu ning, tu ningi, el ninge - conjugăm plus-curat într-un verb - masculin avem viscol în sânge, feminin substantivele fierb !!! Numai ea nu mai ştie să ningă - a rămas pe-o golgotă de crengi - troienim cu duminici şi frică pe tot mirtul pronumelor reci !!! Eu mor, tu mori, el moare - uite-aşa conjugăm şi trăim - până când oare cine ori care coase-n lacrimi arnici pe chilim !!! Numai ea nu mai ştie să moară - stă aşa, foaie verde frumos - fără timp, lăcrămăm într-o do ...

Cu oglinda-n Spinare

Vineri, 27 Septembrie 2019 00:00 | Publicat în Divina Tragedia
După slujba de Duminică la biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe... (cel purtător de suliţă, de biruinţă, de ochi albaştri, de suflet curat şi de inimă tare şi respectuoasă cât liniştea/liniştirea schitului din Dealul Zimbrului)... simt un fel de atingere delicată pe umărul stâng, un fel de atingere delicată pe umărul drept şi un fel de atingere delicată pe creştet!  Eram sigur că sunt prietenii mei şi ai tăi şi ai lui, adică preotul Mitică Luca, preotul Constanti ...

Caligrafii de Toamnă (pentru doamna Jenica Toma - La Mulţi Ani !)

Vineri, 27 Septembrie 2019 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
pe fiecare frunză scrie toamnă cu galben în caligrafii de vânt - mă iartă-mă şi bună ziua, doamnă: mi-i frig, mi-i dor şi parcă nu mai sunt !!! de ce mi-i dor (?) - e singura-ntrebare - caut răspuns zburându-mă în gol - sunt pasărea de-a pururi călătoare, de-a pururi rătăcindu-se de stol !!! în toamna asta nu mai plec de-acasă - nici o plecare nu mai are preţ - rămân să-ţi mângâi umbra de mireasă şi să-ţi păzesc iubirea de îngheţ !!! şi parcă nu mai sunt de ...

Evaziune Sentimentală

Joi, 26 Septembrie 2019 00:00 | Publicat în Divina Tragedia
Sigur n-ai uitat cum şi când şi unde m-ai prins cu amanta! Cum să uiţi şi să treci cu vederea un moment "delicat" şi "hotărâtor" din viaţa ta? Da, m-ai (sur)prins! Eram în iatac! Făceam fluiere de fag! Şi de os! Şi de cucută! Cică fluierele astea sunt cele mai bune! Cele mai bune deoarece cântă încet şi mult şi bine! Şi, dacă le auzi, cazi în braţe şi în prag, începi imediat a spune: un tăciune şi-un cărbune, trebuie să-ncerc degrabă, cât mai degrabă, chiar ac ...

DULCE şi AMAR (II) (mic... tratat de lumină)

Joi, 26 Septembrie 2019 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
Moto: "De unde are Raiul lumină? Ştiu: îl luminează Iadul cu flăcările lui".                                                                                 (Lucian Blaga)Fac răul bine, binele-l fac rău - poate aşa m-ascultă şi mă-nvaţă - şi poate nu rămân Nesocotit, departe de amar sau de dulceaţă! Nenumăraţii sunt tot mai puţini, dar şansa mea se face mai puţină fiindcă n-am potrivă, mă ...

Un biet Bilet de Papagal

Miercuri, 25 Septembrie 2019 00:00 | Publicat în Divina Tragedia
Autorul celebrului „Luni de fiere”, psihologul Pascal Bruckner, zice/decretează, printre altele, că eliberarea de stresuri şi de angoasele inevitabile într-un timp uniform accelerat, într-o lume care şi-a uitat rostul pe planetă şi, mai ales, într-un cuplu modern (femeie/bărbat)... (era să scriu „bielă/manivelă”)... se poate (cu siguranţă) obţine/câştiga prin metode simple, la îndemâna oricui! Aşadar, cine se confruntă cu aceşti duşmani teribili ai contemporaneit ...

Dulce şi Amar (I) (mic... tratat de lumină)

Miercuri, 25 Septembrie 2019 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
Moto: „De unde are Raiul lumină? Ştiu: îl luminează Iadul cu flăcările lui”.                                                                                    (Lucian Blaga)Mă număr printre cei nenumăraţiîn marea socoteală care-mparte dulcegării la morţii cei curaţi şi-amărăciuni la morţii cu păcate! Mă simt bătut de soartă, blestemat - vântul mă bate-ncolo şi încoace - cred că Num ...
Pagina 9 din 492