Servitutea - drepturi şi obligaţii

Marți, 04 Iulie 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
Servitutea este dreptul de a exercita anumite prerogative, pe care îl are proprietarul unui bun asupra bunului altui proprietar. De obicei, unul dintre imobile este fondul dominant, iar cel care suportă servitutea este fondul aservit, însă în anumite situaţii servituţile pot sa aibă caracter reciproc. Servitutea se poate constitui doar pe temeiul unui act juridic ori prin uzucapiune. Ca urmare a constituirii acestui drept, fondul dominant îşi poate spori confortul sau i se poate schim ...

Executorul testamentar în noul Cod civil

Marți, 30 Mai 2017 08:30 | Publicat în JURIDIC
Instituţia executorului testamentar a fost introdusă prin noul Cod civil, pentru a-i putea scuti pe moştenitori de anumite obligaţii, în cazul în care moştenitorii sunt minori sau puşi sub interdicţie sau chiar în cazul în care cel care dispune în acest sens nu are încredere că moştenitorii vor fi capabili să îi aducă la îndeplinire dispoziţiile. Dispoziţiile de ultimă voinţă ale celui decedat pot fi puse în executare de către moştenitorii legali sau de către leg ...

Procedura partajului judiciar

Marți, 23 Mai 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
Procedura partajului judiciar este o procedură specială care se referă la împărţeala bunurilor comune. Proprietatea comună, în sens restrâns, se referă la coproprietate şi proprietatea comună în devălmăşie. Prin partaj se pune capăt stării de proprietate comună, în sensul că bunul sau bunurile stăpânite în comun se împart, în materialitatea lor, între titulari. Partajul poate fi făcut convenţional, prin acordul de voinţă a tuturor coproprietarilor sau judiciar. I ...
Copilul care s-a născut în afara căsătoriei are dreptul de a purta numele tatălui său natural, de a beneficia de îngrijire, ocrotire şi întreţinere din partea acestuia. În vederea valorificării principiului ocrotirii copilului, al stabilirii adevărului cu privire la paternitate, al egalităţii în drepturi dintre copilul din căsătorie şi cel din afara ei, tatăl biologic al copilului poate fi acţionat în justiţie de către mamă, atunci când refuză recunoaşterea. Acţiune ...

Contractul de tranzacţie dintre două părţi aflate în litigiu

Sâmbătă, 25 Martie 2017 06:00 | Publicat în JURIDIC
Atunci când părţile doresc să preîntâmpine sau să stingă un litigiu, chiar şi în faza de executare silită, pot încheia o tranzacţie prin care să renunţe la drepturi sau să stipuleze prestaţii noi, să transfere o serie de drepturi de la una la cealaltă, prin aceasta putând să dea naştere unor noi drepturi, să modifice sau să stingă orice alte raporturi juridice decât cele care fac obiectul litigiului. Pentru a ne afla în faţa unei tranzacţii este necesar să existe r ...

Contractul de comodat (împrumut de folosinţă)

Sâmbătă, 08 Aprilie 2017 06:00 | Publicat în JURIDIC
Contractul de comodat este contractul prin care proprietarul unui bun, denumit comodant, îl dă în folosinţă gratuită unei persoane denumite comodatar, cu obligaţia de a-l înapoia la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat documentul. Comodatarul are obligaţia să aibă grijă de bunul respectiv, ca de un bun al său, urmând să îl folosească în conformitate cu natura sa sau doar în modul în care s-a obligat prin contract. Comodatarul nu poate permite ca acel bun să fie f ...

Ce înseamnă şi ce presupune contractul de rentă viageră

Marți, 28 Martie 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
Renta viagera este un contract prin care o persoană, numită debirentier, se obligă să efectueze pentru o altă persoană, numită credirentier, o serie de prestaţii periodice în bani sau bunuri. Renta viageră poate fi constituită, în funcţie de înţelegerea părţilor, pe durata vieţii uneia dintre ele sau pe durata vieţii unei terţe persoane. Renta viagera poate fi  constituită cu titlu oneros atunci când se urmăreşte obţinerea în schimb a unui capital de orice natură sau ...
Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte poate fi dispusă cu caracter de excepţie, regula fiind exercitarea autorităţii în comun de către ambii părinți. Există posibilitatea exercitării exclusive a autorităţii părinteşti când apar situaţii obiective, care să facă imposibilă exercitarea acesteia în comun, indiferent dacă părinţii sunt căsătoriţi sau nu. Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte nu este condiţionată ...
Pe 31 iulie 2014, aleşii locali au încuviinţat angajarea unui avocat care să reprezinte interesele SC Gospodărire Urbană SRL într-un proces în care un tânăr accidentat la Plaja "Dunărea" cerea daune morale de un milion de euro. Pe 15 decembrie 2016, a venit nota de plată a procesului pierdut: peste 200.000 de euro, pentru achitarea cărora Gospodărire Urbană a avut nevoie de o rectificare a bugetului, prin votul aleşilor locali. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a ...

VIOLENȚA DOMESTICĂ, între negare şi acceptare (I)

Marți, 24 Ianuarie 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
Legea nr. 217/2003 a apărut ca o necesitate pentru "ocrotirea şi sprijinirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale, bazată pe prietenie, afecţiune şi întrajutorare morală şi materială a membrilor familiei", întrucât aceasta constituie un obiectiv de interes naţional şi o importantă problemă de sănătate publică. Violenţa în familie a fost definită de legiuitor drept "orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapă ...
Pagina 2 din 7