NEC PLUS ULTRA - Viaţa Liberă Galaţi

Din colecţia "Cele mai frumoase poezii rămase tablou" SIMFONIA a X-a (pentru Octavian Lehăduș - La mulți Ani!)

Scris de Sâmbătă, 02 Iulie 2022
Tu vezi cum Păsările-n zbor,/ ca nişte Cruci, se pierd în Zare, parcă se duc spre-un Veci de Veci/ plin cu seminţe şi cuibare? se duc şi se întorc mereu,/ să ne descânte, să ne-ncânte cu viersul binecuvântat,/ chiar dac-au aripile frânte? chiar dacă n-au ce da la pui,/ n-ai…

Din colecţia "Cele mai frumoase poezii rămase tablou" Nimic în Plus (dosarele XYZ)

Scris de Vineri, 01 Iulie 2022
N-am învăţat nimic-nimic alt ceva de la prea straşnic răbdătoarea Maică-mea, decât să-mi ţin Cuvântul dat/ la Subiect, la Predicat - altfel, în veac N-am să nu Am ce regreta! Am ascultat, am înţeles şi-am scris frumos cuvântul Dat la cel de Sus, la cel de Jos, şi l-am cetit…

Din colecţia "Cele mai frumoase poezii rămase tablou" RUGĂCIUNE de SARĂ [după o idee a lui Mircea Eliade]

Scris de Joi, 30 Iunie 2022
(!) deseară vin la tine să te rog ce n-am avut curaj să spun vreodată: hai să tăcem şi hai să facem foc pentru iubirea noastră îngheţată (!) (!) să facem loc - în suflet şi în trup - (de)săvârşirii noastre următoare: şi sub deasupra, şi deasupra sub, şi ceai-descântec…

Din colecţia "Cele mai frumoase poezii rămase tablou" DOUĂ BLESTEME... FRUMOASE [QED]

Scris de Miercuri, 29 Iunie 2022
(!) mâine - poimâine - va să fie-un ieri, cum ieri - alaltăieri - era un mâine, cum "dai" este un fel altfel să "ceri" când gândul ne/milos miroase-a pâine (!) (!) ieri a fost astăzi - cum să (nu)-nţeleg această (ne)greşită perfidie a timpului amarnic, surd şi sec, mut…

Din colecţia „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” Pastel Interzis (dosarele XYZ)

Scris de Marți, 28 Iunie 2022
(!) bună dimineaţa umblă prin livadă şi-mi alungă somnul ultimului vis, mă şi ocărăşte, mă şi dă afară şi-mi culege mărul (mărul interzis) (!) (!) multe mere roşii, foarte multe mere ia... şi lasă pomul singur, trist, puţin, şi le tăinuieşte azi, după amiază, după cum dă samă şarpele divin…

Din colecţia „Cele mai triste poezii rămase tablou” NEGREŞIT (declarație de vinovat)

Scris de Luni, 27 Iunie 2022
Mă uit în jur, silabisesc [să (nu) se ştie]: es-te fru-mos, foar-te fru-mos!...Frumos şi rar, îmbătrâneşte papagalu-n colivie, iar eu degeaba-mbătrânesc în calendar! Mărturisesc: n-am învăţat să-i dau mâncare acestei păsări, cestui zbor să-i dau deschis, cestei minuni să-i cer oleacă de iertare! Nu i-am cerut, n-am ascultat-o, nu i-am…

Din colecţia „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” MURITORUL din URMĂ [la mormântul Getei Stoian – Veșnică Amintire!]

Scris de Sâmbătă, 25 Iunie 2022
Motto: ”ca mâine-om putrezi-n morminte/ uitați și neștiuți de nimeni ca mâine vor veni olarii/ să fure lut din țintirime iar trupul tău care mi-i astăzi/ cel mai dorit dintre limanuri va fi un biet ulcior din care/ vor bea drumeții pe la hanuri” (Omar Khayyam) (!) îţi las veşnicia…

Din colecţia "Cele mai frumoase poezii rămase tablou" IMPLORARE (dosarele XYZ)

Scris de Vineri, 24 Iunie 2022
Te salut, Prietene, te salut şi te rog foarte mult să mă ierţi, dacă mai poţi înţelege încă o dată un Vrăjmaş care ţi-a pus Otravă în Merinde şi Piedică în Roţi! Te salut, Prietene, te salut şi prezint scuze că te-am zvârlit afară de atâtea ori, că te-am împins…

Din colecţia "Cele mai triste poezii rămase tablou" CÂNTEC ÎNTRERUPT (la mormântul editorului Dan Oancea - Țărnă Ușoară!)

Scris de Joi, 23 Iunie 2022
Ce mai dureroasă şi mai adâncă Tăcere începe să se întâmple când vezi o PASĂRE moartă pe cărarea dintre Cuib şi Cântec, dintre A FOST odată ca TOTDEAUNA şi ESTE odată ca NICIODATĂ!!! Stai lângă Pasărea fără Timp, te uiţi în susul Nimicniciei şi te asculţi a ultima oară: ceastă…

Din colecţia "Cele mai frumoase poezii rămase tablou" POATE VINE MARIA (auzitură)

Scris de Miercuri, 22 Iunie 2022
Motto: "Aş fi în stare să dăltuiesc, pentru fiecare cântec de-al Mariei Tănase, câte o Pasăre Măiastră" - (Constantin Brâncuşi) Pe marginea Vieţii s-aude/ - adânc şi înalt - Simfonia aceasta, aceea, aceeaşi,/ mereu: POATE VINE MARIA! O clipă din care-mi iau Sama/ şi Rostul şi Vrerea şi Firea -…

Din colecția "Cele mai frumoase poezii rămase tablou" SPOVEDANIE (către poetul Vasile Sevastre Ghican - în ziuă aniversară)

Scris de Marți, 21 Iunie 2022
Pe limba Cuvintelor Tale sunt Grâu/ cu Patria-n fire - căţelul Pământului latră la Cer,/ prin Paiul subţire! Eu am Ciocârlie-n Cuibar şi-n Văzduh,/ pe vârfuri am Pâine din Darul Adâncului plin cu Ţărani/ rămaşi fără Mâine! Prin maci umblă Sângele lor Sfinţitor/ de Ziuă şi Noapte - miroase a…

Din colecția „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” CER și PĂMÂNT (dosarele XYZ!)

Scris de Luni, 20 Iunie 2022
(!) când viaţa-i hodina cea repede-a morţii/ şi moartea-i cea umbră eternă a vieţii - / ce taină mai caut prin spatele porţii?/ ce sper să mai aflu-n desimile ceţei?/ ce preţ să mai pun pe sfârşit, pe nirvană/ când vecinic real este golul din cană (?)(!) bat cer şi…

Din colecţia „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” SINGUR pe PĂMÂNT (gazetarului Pompiliu Comșa - La Mulți Ani!)

Scris de Sâmbătă, 18 Iunie 2022
Ş-acum l-aud - bătea la geam şi mă striga -(zicea că-i Singur pe Pământ şi că nu areun Loc al lui, numai al lui) - şi i-am deschiscuviincios: era CUVÂNTUL DE ONOARE!!!Venea de mult - dintr-un Demult şi dintr-un Timptulburător, sfinţit de Mama şi de Tata,şi dintr-un Spaţiu-n care Lacrămile…

Din colecţia „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” INVITAŢIE la CETIRE [celei mai frumoase din aprozar]

Scris de Vineri, 17 Iunie 2022
(!) am un Zmeu deştept din Fire,/ căutat odinioară - nişte proşti l-au dat afară/ dintr-o Carte de Cetire (!) (!) stă pe dealuri şi Lucrează/ - are Farmec şi Livadă - nimenea nu vrea să-l vadă/ cum zadarnic face pază (!) (!) nimenea nu vrea să vină/ la furat…

Din colecţia „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” BUN DE NIMIC (de/spre singurătate)

Scris de Joi, 16 Iunie 2022
(!) tu stai frumoasă lângă geam/ şi tot priveşti în depărtare -îmi pare că omar khayyam/ - şi nu numai omar îmi pare -ţi-a scris pe ochi cea mai senină/ şi cea mai simplă poeziedin timpul care stă să vină/ să-ţi dea ce nu mai pot eu ţiedin spaţiul pus…

Din colecţia „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” Vedere din Ladă (dosarele XYZ)

Scris de Miercuri, 15 Iunie 2022
(!) hai să căutăm - prin Ladă - / Rochii şi Scrisori de-atunci... şi să auzim - în Rochii - / ce (!) mireasmă de Sulfină... şi-n Scrisori - Ne/Vinovate - / ce (!) Păcat care declină strigător Tăcerea noastră/ cea de Tot... spre/zece Munci (!) (!) ce Adâncă-i Amăgirea/…

Din colecţia „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” Cuvânt Înapoi (la mormântul lui Romică Bălan - Țărnă Ușoară!)

Scris de Marți, 14 Iunie 2022
(!) mai am vro câţiva paşi până ajung/ unde începe cercul înc-o datăşi unde totul stă-ntr-un absolut/ mai alb, mai negru, fără nici o pată (!)(!) unde nimic nu are înapoi,/ unde nimic nu are înainteşi-unde nu ştiu că n-are rost să ştiu/ măcar aceste câteva cuvinte (!)(!) mai am…

Din colecţia „Cele mai frumoase poezii rămase tablou”: Două Scumpe (dosarele XYZ)

Scris de Luni, 13 Iunie 2022
Sunt o ţâncă şi-s frumoasă/ cum e şi Păpuşa mea: două Scumpe fără seamăn/ într-o Lume prea grăbită ca să vadă ce înseamnă/ Curăţie, să priceapă ce mi-i – azi – Copilăria/ şi din ce-i alcătuită! Nu vă mai grăbiţi Zadarnic,/ ascultaţi-mă acum: învăţaţi – din Joc, din Joacă,/ serios…

Din colecţia „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” MAI MULT NU SE POATE (prefață și postfaţă)

Scris de Sâmbătă, 11 Iunie 2022
(!) e cea mai frumoasă-ntâmplare/ din nordul acestei secunde, e cea mai deşteaptă părere.../ dar nu ştiu de ce nu răspunde la strigătul meu din adâncul/ cuvântului dat înainte, hăt-hăt, la stârnirea luminii/ din beznă, cu primul părinte (!) (!) e cea mai frumoasă-ndurare/ această-ndărătnică joacă din sudul cuvintelor mele/…

Din colecţia "Cele mai frumoase poezii rămase tablou" MAI TARE CA PIATRA (de/spre Iertare)

Scris de Vineri, 10 Iunie 2022
(!) iertarea-i mai tare ca piatra, nu pot/ să nu dau iertare, să nu cer iertare, să nu mulţumesc/ acelui mai mare (!) (!) când lumea e plină de rău şi urât,/ greşeli şi păcate, văz duhul blândeţii de sus şi de jos/ mai bun decât toate (!) (!) văz…

Din colecţia "Cele mai frumoase poezii rămase tablou" Moara Dracilor (recviem)

Scris de Joi, 09 Iunie 2022
(!) toată viaţa, Poetul a mers numai cu ochii în Pământ, îmbrăcat subţire şi desculţ printre Pistiluri şi Stamine - a mers de Acasă până Acasă, de Nicăieri până Nicăieri, nu care cumva să-i crape Obrazul şi Sufletul de Ruşine (!) (!) din când în când, să-şi mai potolească Singurătatea,…

Din colecţia "Cele mai frumoase poezii rămase tablou" CORABIA (scrisoare de discreditare)

Scris de Miercuri, 08 Iunie 2022
(!) corabie cu pânze de păianjen/ am fost în largul lacrimilor tale - sare şi perle, sare şi sirene,/ furtuni cuminţi şi valuri catedrale, recife mov, adâncuri fără număr,/ mister cât poate doamna poezie, frumos cât ştie doar necunoscutul,/ curat cât numai o femeie ştie (!) (!) corabie umplută cu…

Din colecția "Cele mai frumoase poezii rămase tablou" NUNTĂ (pentru Lăcrămioara Constandache - La Mulți Ani!)

Scris de Marți, 07 Iunie 2022
Am visat că stai la drumul mare, în rochie de mireasă,lungă până dincolo de închipuire,și frumoasă, până dincolo de frumoasă!Se făcea că trece pe lângă tinetoată lumea alcătuită din strâmbi și drepți,dar nu te întreabă nimeni de ce stai, pe cine aștepți!Și se mai făcea că trece și mama spre…

Din colecţia "Cele mai frumoase poezii rămase tablou" Loc de Veci lângă Mărul Interzis (dosarele XYZ)

Scris de Luni, 06 Iunie 2022
(!) dacă te duci la Cer să ceri/ formule, fapte şi păreri despre Pământ, nu întreba/ cine-a mâncat Lumina mea, nu întreba cine-a zvârlit/ atâta Eu în Infinit, cine-a născut şi a lăsat/ (de capul lui) Em/Ce/Pătrat să zic-aşa, universând:/ "sînt cel ce sînt, sînt cel ce sînt, Eu hotărăsc,…
Pagina 1 din 90