Vacanța în străinătate trece prin frontieră. Condiții de ieșire din țară pentru minori

Vacanța în străinătate trece prin frontieră. Condiții de ieșire din țară pentru minori
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

Cetăţenii români minori pot călători în străinătate în baza documentului de călătorie individual valabil - pașaport sau carte de identitate, în cazul minorilor peste 14 ani, numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali. Certificatul de naștere nu reprezintă document de călătorie.

Este sezonul concediilor și, desigur, vacanța mare! Mulți copii pleacă peste hotare cu părinții sau însoțiți de alți adulți, în tabere sau la concursuri. Sunt situații diverse, care implică condiții diferite pe care trebuie să le respecte atât minorii, cât și cei care le sunt alături la ieșirea din țară. Cum situațiile diferă, și actele care trebuie prezentate polițiștilor de frontieră pot diferi, astfel:
1. Minorului însoțit de ambii părinți i se permite ieşirea din România în baza documentului de călătorie individual, fără a fi necesară prezentarea unor documente suplimentare.
2. Minorului care călătorește însoțit doar de unul dintre părinți i se permite ieșirea din țară în următoarele situații:
- dacă părintele însoțitor prezintă o declarația a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească trei ani de la data întocmirii acesteia;
- dacă părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat sau că exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
- dacă părintele însoțitor face dovada decesului celuilalt părinte cu certificat de deces, valabil şi cu putere doveditoare pe teritoriul României, în condițiile legii, hotărâre judecătorească de declarare a morții, rămasă definitivă, sau comunicare oficială primită prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României în străinătate, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civilă.
- dacă părintele însoțitor face dovada că celălalt părinte este decăzut din drepturile părintești sau declarat dispărut, în condițiile legii;
- dacă părintele însoțitor prezintă o hotărâre a instanței de judecată care suplinește acordul celuilalt părinte;
3. Minorului care călătorește însoțit de un reprezentant legal i se permite ieșirea din țară în baza hotărârii judecătorești rămasă definitivă și irevocabilă/ definitivă, din care să reiasă că persoana/ persoanele însoțitoare exercită drepturile și obligațiile părintești asupra acestuia.
4. Minorului însoțit de o persoană, alta decât părinții sau reprezentantul legal, i se permite ieșirea în aceleași condiții şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoțitoare prezintă:
- Declarația ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii acesteia, datele de identitate ale însoțitorului respectiv.
- Certificat de cazier judiciar emis de către autoritățile române.
- Documente din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități de transport internațional de persoane, în cazul în care minorul este însoțit de aceasta.
5. Minorului cetățean român, care are domiciliul sau reședința în străinătate, i se permite ieșirea din România, fără prezentarea unei declarații din care să rezulte acordul părintelui/ părinților, dacă însoțitorul prezintă la controlul de frontieră documente care atestă faptul că minorul se deplasează în statul de domiciliu/ reședință. În situația în care minorul este însoțit de o terță persoană (alta decât părinții sau reprezentantul legal), aceasta trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar și, după caz, actul din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități de transport internațional de persoane.
Dacă minorul respectiv călătorește în altă țară decât cea în care își are domiciliul sau reședința, însoțit de către un părinte sau un alt însoțitor major, este necesară declarația care să cuprindă acordul părinților sau reprezentantului legal cu privire la călătoria minorului.
6. Minorului, cetățean român, care urmează să se deplaseze în străinătate pentru a beneficia de tratament medical, i se permite ieșirea din țară, fără a fi necesar acordul ambilor părinți, al celuilalt părinte, al părintelui supraviețuitor sau al reprezentantului legal, în baza documentelor doveditoare ale situației medicale a minorului - în original și copie, emise sau avizate de autoritățile medicale române, din care să rezulte perioada şi statul ori statele în care urmează să se acorde tratament medical.
7. Minorilor care se deplasează în străinătate pentru studii sau concursuri oficiale le este necesar doar acordul unuia dintre părinți. În acest sens, însoțitorul trebuie să prezinte la controlul de frontieră documente doveditoare privind participarea minorului la studii sau concursuri oficiale în străinătate, emise de instituția organizatoare, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfășura studiile sau concursurile oficiale - în original și copie. În situația în care minorul este însoțit de o terță persoană, alta decât părintele sau reprezentantul legal, aceasta trebuie să prezinte și certificatul de cazier judiciar.

Citit 2576 ori Ultima modificare Marți, 06 Iulie 2021 11:41

Mai multe din această categorie:

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.