Evaluaţi acest articol
(2 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Legea turismului, care a primit un aviz favorabil de la Guvern în aprilie 2019, are în continuare multiple carențe. În cadrul unei analize efectuate prin proiectul TestIMM, s-au identificat o serie de îmbunătățiri ce pot fi aduse, cum ar fi: necesitatea unor definiții mai simple și mai cuprinzătoare a termenilor folosiți în turism, necesitatea redefinirii agențiilor de turism ținând cont de codurile CAEN specifice 7911 și 7912; Organizațiile de Management al Destinațiilor (OMD-urile) nu oferă oportunități suficient de atractive pentru a justifica implicarea autorităților publice locale; necesitatea definirii mai clare a modului în care Guvernul sprijină dezvoltarea infrastructurii de turism, multe centre de informare turistică din România nu funcționează; se simte nevoia de simplificare privind documentația de urbanism pentru zonele și stațiunile turistice, nu se face referire la criterii de performanță pentru atașații în turism din cadrul ambasadelor și consulatelor; nu se organizează în timp util participările la târgurile de turism din străinătate, activitatea de concesionare a plajelor necesită îmbunătățiri privind regulile de licitare și construire, colectarea datelor statistice trebuie îmbunătățită, necesitatea fiscalizării activității pensiunilor mici, inexistența unor scheme de ajutor de minimis pentru afacerile din turism, resursele umane limitate pentru efectuarea de controale, lipsa ghizilor turistici, necesitatea aplicării Legii prevenirii în turism.

Dacă Legea Turismului rămâne în forma actuală, impactul acesteia nu va fi la nivelul așteptărilor mari pe care le au mediul de afaceri, turiștii și opinia publică la modul general.

Una din modificările majore aduse de această lege constă în clasificarea unităților de primire turistice de către consiliile județene. Această idee de reducere a birocrației este bine văzută, însă necesită resurse umane și tehnice la nivelul UAT-urilor. În privința activităților de control, legea turismului trebuie să fie compatibilă cu legea prevenirii, astfel încât operatorii economici să fie protejați pentru abateri care țin de schimbările dese de reguli și de eventualele abuzuri. Introducerea clientului misterios trebuie făcută în spiritul creșterii calității serviciilor turistice și nu în spiritul sancționării agenților economici.

În urma analizei efectuate în cadrul proiectului TestIMM, următoarele idei sunt importante pentru avea o lege de calitate, care să sprijine mai bine turismul din România:

Organizațiile de Management al Destinațiilor trebuie organizate mai eficient, după structura Grupurilor de Acțiune Locală. Rolul lor primordial ar trebui să fie acela de a atrage surse de finanțare de la bugetul național și din surse externe nerambursabile pentru sprijinirea membrilor acestora, în implementarea proiectelor locale din turism. Prin legea turismului, autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului ar trebui să fie obligată să iniţieze scheme de ajutor de minimis sau de ajutor de stat pentru investiţii în turism și să asigure fondurile necesare pentru susținerea acestor scheme. Legea turismului menționează faptul că se pot institui scheme de ajutor de minimis sau ajutor de stat. Aceste mecanisme de finanțare sunt însă vitale pentru dezvoltarea turismului și ar trebui dedicată o secțiune întreagă oportunităților de finanțare, inclusiv pentru UAT-uri.

Pentru îmbunătățirea activităților specifice plajelor turistice, care reprezintă o resursă strategică pentru turismul românesc, se impun măsuri de eficientizare a concesionărilor/închirierilor porțiunilor de plajă. În acest sens, trebuie organizate licitații transparente, care să interzică activitățile de subcontractare/subînchiriere către terți, coroborate cu un "master plan" de dezvoltare a plajelor turistice.

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est (PTIRSE) implementează proiectul "Îmbunătățirea capacității mediului de afaceri pentru a propune politici publice alternative la inițiativele guvernamentale." Scopul acestuia este de a îmbunătăți capacitatea PTIRSE de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern și Parlament, care afectează mediul de afaceri din România. Printre rezultatele așteptate se numără elaborarea unui numar de cinci propuneri de politici publice alternative privind îmbunătățirea mediului de afaceri din România, dezvoltarea aplicației web TestIMM.ro, instruirea unui număr de 120 de persoane provenind din ONG-uri, sindicate și patronate, în domeniul formulării de politici publice alternative asupra actelor normative care afectează mediul de afaceri, acceptarea de către autoritățile publice abilitate, a unui numar de cinci politici publice alternative la actele normative care afectează mediul de afaceri (valoare proiect 971,138.20 lei din care 951,715.43 lei reprezintă cofinațare UE, data începerii proiectului 14.09.2018, data finalizării 13.01.2020, cod MySMIS 110215/SIPOCA 139, www.testimm.ro, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.). 

Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro

(P)

Citit 1676 ori Ultima modificare Joi, 28 Noiembrie 2019 10:35