Ordine de zi, Consiliul Local Galați

Ordine de zi, Consiliul Local Galați

Evaluaţi acest articol
(7 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

” CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 30 01 2020, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următorul proiect al  ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 19, str. Simon Ajarescu, nr. 4;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, Frunzei, nr. 24;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Vânători, nr. 42;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, Cașin, nr. 25;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Arcașilor, nr. 50P;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Arcașilor, nr. 50R;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 316/26.06.2019 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, a Regulamentului serviciului de salubrizare și a Caietului de sarcini pe activități al serviciului de salubrizare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C - subzona 1 Micro 39B";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr. 24, în vederea înființării unei creșe";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 18";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 23, aferent str. 1 Decembrie 1918, colț cu Tecuci (bloc S6B sc 1 si 2, bloc S6C), în vederea extinderii spațiilor comerciale astfel încât să formeze un ansamblu unitar în zona delimitată: la nord de strada Tecuci, la sud de bloc S6A, la vest de strada 1 Decembrie 1918 și la sud – est de aleea de acces;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Medico-Social Pechea;

 

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană si supraterană, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 760,60 mp - proprietate publică a municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către “Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați” a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat;

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 233 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Vasile Alecsandri nr. 16;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, intravilan, în suprafață de 24 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Maior Iancu Fotea nr. 1;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 55 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Basarabiei, nr. 55;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 10,45 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Stadionului, nr. 2bis;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 211 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Aleea Gorunului, nr. 6E;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 78R;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Mărășești, nr. 12;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 92A;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 45, str. George Enescu, nr. 15A;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 9, str. Dr. Nicolae Alexandrescu, 144;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 – Corp C1”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului - teren, în suprafață de 1.479,00 mp, situat în municipiul Galați, strada Basarabiei nr. 45 A, din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al statului;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Gospodărire Urbană SRL;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Bahluiului nr. 2;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual - 2019 cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian, nr. 433;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind modalitatea de gestionare a deşeurilor de ambalaje;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață de 36229 mp, situat în Galați, 1 Decembrie 1918 nr. 25

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 12, având ca limite: delimitat la nord-vest de str. Radu Negru, la sud-est de str. Afinului, la sud-vest de str. Științei, la nord-est de str. Domnească, generat de imobilele situate pe str. Domnească nr. 191 A și 191 B;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului pentru valorificarea urbanistică a elementelor de patrimoniu din municipiul Galați;

 

 1. Interpelări, intervenții, cereri;

 

 1. Diverse”

(P)

Citit 3016 ori Ultima modificare Joi, 23 Ianuarie 2020 18:51