ADMITERE 2020 - Avantaje pentru candidații care se înscriu în sesiunea 1 iulie – 31 iulie!

ADMITERE 2020 - Avantaje pentru candidații care se înscriu în sesiunea 1 iulie – 31 iulie!
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Universitatea ”Danubius” și-a adaptat admiterea condițiilor create de Pandemia COVID-19, toate facultățile acestei instituții de învățământ superior organizând admiterea din acest an universitar  pe baza concursului de dosare.

Pentru LICENȚĂ: La calculul mediei generale de admitere va fi avută în vedere  media generală de la examenul de bacalaureat, în procent de 100%. Criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie: nota la proba scrisă de la Limba şi literatura română  de la examenul de Bacalaureat.

Pentru MASTERAT la calculul mediei generale de admitere va fi avută în vedere   media examenului de licență, în procent de 100%.  Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie: media generală din anii de studii de licență.

!Taxe stabilite în funcție de salariul minim pe economie la nivelul anului 2019!

!Reduceri de taxe la programele de master pentru absolvenții Universității ”Danubius” ai programelor de studii de licență!

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

În perioada 1 iulie – 31 iulie 2020, toate facultățile Universității „Danubius” organizează admitere pentru programe de licenţă şi master.

De asemenea, se organizează admitere și pentru:

Cursurile postuniversitare în domeniul Drept;

Colegiul Danubius;

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

AVANTAJUL CANDIDAȚILOR CARE SE ÎNSCRIU ÎN PRIMA SESIUNE ESTE CONCURENȚA MAI REDUSĂ DEOARECE, DIN EXPERIENȚA ANILOR TRECUȚI, ÎN CEA DE A DOUA SESIUNE SUNT FOARTE MULȚI CANDIDAȚI PE LOCURILE RĂMASE, CANDIDAȚI CARE AU MEDII LA BACALAUREAT PESTE 9.00!!!

Pentru cursurile universitare de LICENŢĂ, candidaţii pot opta pentru:

FACULTATEA DE DREPT

Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

– durata studiilor: 3 ani

Specializările: Finanţe şi Bănci (IF, ID)

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF, FR)

Economia Comerţului, Turismului şi  Serviciilor (IF, ID)

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

- durata studiilor: 3 ani

Comunicare şi Relaţii Publice (IF, ID)

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, ID)

Psihologie (IF)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE

– durata studiilor: 3 ani

NOU! PROGRAM DE LICENȚĂ ÎN DOMENIUL INFORMATICĂ (IF)

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

Pentru cursurile universitare de MASTER, candidaţii pot opta pentru:

FACULTATEA DE DREPT

DREPTUL UNIUNII EUROPENE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ (durata studiilor 1,5 ani, IF, FR)

ȘTIINȚE PENALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

În functie de programul de master urmat  la Facultatea de Stiinte Economice, absolventii de programelor de master MFPP și GFASE sunt admisi la stagiul de expert contabil in cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) FARA EXAMEN DE ACCES. Absolventii GFASE sunt admisi, de asemenea in Camera Consultanților Fiscali pe baza unui interviu, FARA EXAMEN DE ACCES.

ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂȚII (durata studiilor 2 ani, IF)

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM (durata studiilor 2 ani, IF)

MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)

GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN (durata studiilor 2 ani, IF)

AUDIT ŞI CONTROL PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)

SHIPPING INTERNAŢIONAL TRADE AND FINANCE (durata studiilor 2 ani, IF)

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ – MASTERAT  INTERDISCIPLINAR (durata studiilor 2 ani, IF)

MANAGEMENTUL SECURITĂȚII ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE – MASTERAT ÎN DOMENIUL  FUNDAMENTAL ȘTIINȚE SOCIALE ȘI POLITICE (durata studiilor 2 ani, IF)

CURSURI POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL DREPT

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele cinci programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultății de Drept, astfel:

Protecția juridică a datelor cu caracater personal (durata: 184 ore)

Protecţia juridică a copilului (durata: 144 ore)

Instituţii de dreptul familiei şi acte de stare civilă (durata: 144 ore)

Mecanisme juridice pentru o administraţie performantă (durata: 192 ore)

Infracţiuni prevăzute în legi speciale (durata: 192 ore)

Dreptul achizițiilor publice (durata: 184 ore)

CURSURI POSTUNIVERSITARE IN DOMENIUL ADMINISTRAREA AFACERILOR

ADMINISTRAREA AFACERILOR ORGANIZAŢIILOR SI STRUCTURILOR SPORTIVE (150 ore, 18 credite)

Centrul de Formare Continuă - Danubius International Business School

organizează mai multe tipuri de evenimente, adaptate solicitărilor clienților și colaboratorilor din cele mai diverse domenii. 

Evenimentele includ programe de formare continuă (inițiere, specializare, perfecționare) autorizate și recunoscute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării, seminarii, workshopuri-ateliere de coaching și conferințe tematice, precum și programe personalizate, la sediul clientului/partenerului, în anumite condiții. 

Pentru obținerea certificatelor, participanții trebuie să facă dovada absolvirii de studii medii sau studii superioare, în funcție de cerințele fiecărui program de formare la care participă. De asemenea, sunt acordate și certificate de participare de către Universitatea Danubius din Galați.

În cazul în care eşti nehotârât sau nesigur asupra facultăţii sau specializării pe care ar trebui să o urmezi, este alături de tine unul dintre specialiştii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „Danubius”.

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ORGANIZAT DE CĂTRE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC DIN CADRUL UDG

Universitatea ”Danubius” din Galați  organizează programe de formare psihopedagogică iniţială atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, în condițiile stabilite prin Metodologia de admitere la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică.

Pentru detalii privind planurile de învățământ (discipline, credite), accesați:

https://www.univ-danubius.ro/planuri-de-invatamant/planuri-dppd.

NOU!

COLEGIUL DANUBIUS

Candidaţii pot opta pentru specializarea CAMERAMAN - FOTOREPORTER în domeniul Comunicare, la forma de învăţământ de zi, nivelul 5 avansat, durata studiilor fiind de 2 ani.

Colegiul Danubius este soluţia salvatoare a elevilor care nu au reuşit să treacă examenul de Bacalaureat, aceştia având posibilitatea de a nu pierde contactul cu studiile şi de a se califica în una din cele două specializări oferite de Colegiul Danubius.

Pentru a aduce un aport pe piața muncii, creșterea ratei de acces și participarea la  învățământul tertiar  non-universitar tehnic, Universitatea "Danubius", în  cadrul Colegiului său,  oferă  tuturor cursanților, înscriși în Grupul Țintă al proiectului SUCCES, SCUTIRE 100% DIN TAXA PRIMULUI AN DE STUDII (aceasta însumează 2500 RON).

VIZITEAZĂ-NE!

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

Contactează-ne, oriunde te-ai afla, cu încredere!

Mai multe detalii despre admitere, oportunităţi în carieră şi numărul de locuri, găseşti AICI!

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

SUCCES!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

(P)

Citit 3639 ori Ultima modificare Miercuri, 10 Iunie 2020 14:44