Evaluaţi acest articol
(4 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

”CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 25 06 2020, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19, având următorul proiect al ordinii de zi:

* Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Platanilor nr. 42;

* Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Predeal, nr. 6;

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Vasile" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Cantinei sociale și Centrului de zi pentru copiii proveniți din familii defavorizate de pe lângă Parohia "Sfântul Vasile";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Nectarie" - Barboși în scopul continuării lucrărilor de construire a Centrului Multifuncțional Social "Sfântul Nectarie";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Întâmpinarea Domnului";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Pogorârea Duhului Sfânt";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul construirii Bisericii Militare - "Sfântul Dimitrie cel Nou";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Cuvioasa Parascheva";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Mc. Haralambie";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Ana";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Nectarie" - Barboși;

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Atanasie Patelarie";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Antonie cel Mare";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Mina, Victor și Vichentie";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Ioan Botezătorul";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Martiri Brâncoveni";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Gherman și Casian";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfinții Împărați" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Centrului de zi pentru copii si capelă";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Sfinții Apostoli Petru și Pavel";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Romano-catolică";

* Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii Mănăstirii "Sfânta Treime";

* Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan";

* Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Colector canalizare str. Enăchiță Văcărescu";

* Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Colector canalizare str. Dr. Răutu";

* Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare strada Ioan Nenițescu";

* Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 22, str. Drumul Viilor, nr. 26D;

* Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 9, str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 188;

* Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață de 301 mp, situat în Galați, Str. Plevnei nr. 3;

* Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea municipiului Galați, în suprafață de 71.527 mp, situat în extravilanul Municipiului Galați, T130-131, P458, 465, Lot 1B/1;

* Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, municipiul Galați;

* Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Teilor, nr. 19;

* Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

* Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați;

* Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.302/31.07.2015 privind aprobarea tarifelor specifice desfășurării activităților la unele baze sportive aparținând Municipiului Galați, practicate de Fundația "Sportul Gălățean", cu modificările și completările ulterioare;

* Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

* Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

* Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați;

* Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L Galați;

* Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi din Consiliul de administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați;

* Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";

* Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare pentru Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente și pentru Centrul Alzheimer;

* Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați, pentru perioada 01.11.2019-31.12.2019;

* Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați pentru anul 2019;

* Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";

* Proiect de hotărâre privind numirea a doi administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății Gospodărire Urbană SRL Galați;

* Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc SRL Galați;

* Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local Galați, în calitate de membru supleant, în Consiliul de administrație al Spitalului de Obstetrică - Ginecologie "Buna Vestire" Galați;

* Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local Galați, în calitate de membru supleant, în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii "Sf. Ioan" Galați;

* Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare/licitație pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Galați, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";

* Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

* Interpelări, intervenții, cereri;

* Diverse.”

(P)

Citit 1886 ori Ultima modificare Sâmbătă, 20 Iunie 2020 09:21