Admitere pentru Programul de Masterat ”Management Educaţional”

Admitere pentru Programul de Masterat ”Management Educaţional”
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Universitatea „Dunărea de Jos ” din Galați, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează, în perioada 5-15 septembrie 2020, înscrieri pentru Programul de Masterat „Management Educaţional”.

Programul se încadrează în sistemul naţional de învăţământ superior de stat și este acreditat în domeniul Ştiinţe ale Educației. Ciclul II de studii universitare răspunde nevoii de formare şi de perfecționare a specialiștilor din domeniul învăţământului, în scopul creșterii calității și a eficienței activităților instructiv-educative, prin pregătirea viitorilor manageri și dezvoltarea competențelor în domeniul managementului educaţional.

Cursurile și aplicațiile sunt realizate de cadre didactice specializate, cu experienţă didactică, de management şi de cercetare ştiinţifică în domeniul educațional. Orarul este flexibil, modular, după-amiaza sau/și în week-end, astfel încât să permită frecventarea cursurilor în funcţie de programul studenţilor masteranzi, majoritatea angajați. Practica pedagogică managerială se va derula în unităţi școlare, pe baza protocolului de colaborare încheiat de universitate cu Inspectoratul Școlar Județean Galați, sub îndrumarea unor mentori cu experiență în domeniu.

Programul se adresează tuturor absolvenților de studii universitare cu diplomă de licență. Durata studiilor este de 2 ani (4 semestre), însumând 120 credite ECTS. Finalizarea programului are loc prin susținerea unui examen de disertație, iar absolvenții vor obține o diplomă de master în domeniul „Științe ale Educației”.

Media finală de admitere se calculează astfel: 50% media de la examenul de licență și 50% media multianuală a studiilor de licență.

Informații oficiale despre admiterea din anul 2020 găsiți pe site-ul www.admitere.ugal.ro și www.dppd.ugal.ro – secțiunea admitere master ME.

(P)

Citit 3686 ori Ultima modificare Joi, 27 August 2020 13:30