ANUNȚ DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Anunț de participare pentru achiziţionarea prin procedură competitivă a serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate mixt aferent obiectivului de investiții “Dezvoltarea capacității de trafic prin reamenajarea danelor 22/25 Port Brăila, km 170, în cheu vertical, platformă, acces rutier, feroviar incintă interioară adiacentă și utilități”

 1. Informaţii generale

 • ACHIZITOR:TTS PORTURI FLUVIALE S.R.L.,

 • Date de identificare fiscală : CUI RO 9000349

 • Număr de înmatriculare în Registrul Comerţului: J17/1568/1996

 • Adresă: Municipiul Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 2D

 • Telefon: +40 799 000 322

 • Fax:+40 236 460838

 • Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. – această adresă de email va fi utilizată pe tot parcursul prezentei proceduri competitive derulate pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice, faza de proiectare SF mixt

 • Persoana de contact din cadrul Achizitorului: Mihai Oprisan

 • Termenul limită de primire a solicitărilor de clarificări şi transmitere răspuns:

Operatorii economici pot solicita clarificari cu privire la documentaţia de achiziţie cu cel puţin 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Clarificarile vor fi inaintate Achizitorului in forma scrisa (e-mail) semnate si stampilate de catre ofertant.

Achizitorul va transmite răspunsul la clarificări cu minim 2 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Publicarea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări primite se va face pe web-site-ul : www.ttsfluvial.ro

 1. Denumirea şi obiectului contractului: Elaborare Studiu de fezabilitate mixt aferent obiectivului de investiții “Dezvoltarea capacității de trafic prin reamenajarea danelor 22/25 Port Brăila, km 170, în cheu vertical, platformă, acces rutier, feroviar incintă interioară adiacentă și utilități”.

În obiectul achiziției sunt incluse servicii a căror prestare va presupune realizarea următoarelor livrabile:

 1. Studiu topografic vizat OCPI;

 2. Studiu geotehnic verificat la cerința Af;

 3. Studiu topohidrografic, inclusiv batrimetrie în zona danelor vizate de proiect;

 4. Expertize tehnice;

 5. SF mixt (parte scrisă și parte desenată);

 6. Documentație pentru emiterea Certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor aferente;

 7. Studiu de trafic;

 8. Analiza cost-beneficiu;

 9. Analiza vulnerabilității proiectului la schimbările climatice.

Cerințele și termenele prevăzute pentru prestarea acestor servicii și elaborarea livrabilelor necesare Achizitorului se regăsesc în cuprinsul specificațiilor tehnice elaborate pentru această achiziție.

 1. Locul de prestare a serviciilor: Portul Brăila, Str. Fata Portului nr.2.

 2. Tip contract: contract de servicii.

 3. Durata contractului: maxim 9 luni, începând cu ziua imediat următoare semnării contractului.

 4. Procedură aplicată: Procedura competitivă conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

 5. Valoarea estimată: 458.333,33 lei fără TVA.

Ca regulă, ajustarea prețului din oferta (ofertat) nu este permisă.

În mod excepțional, ajustarea prețului este permisă atunci când au loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile publice locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului de achiziţie.

 1. Informaţii privind documentaţia de achiziţie: specificaţiile tehnice, documentaţia tehnică, criteriile de calificare, elemente de departajare oferte, formularele și propunerea de clauze contractuale vor putea fi cerute prin trimiterea unei solicitari la adresa de mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau accesand www.ttsfluvial.ro rubrica anunturi POIM.

Data, locul şi ora-limită de depunere a ofertelor: 15.iunie 2021, ora 15.00, la sediul social str. Regiment 11 Siret nr. 2D din Municipiul Galati. Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal.

(P)

Citit 1155 ori Ultima modificare Marți, 24 August 2021 12:00