Lansarea proiectului „W2E-COGEN Prutul (Waste To Energy for Heat & Power) Folosirea biomasei pentru producerea energiei termice (abur tehnologic) și energiei electrice în instalația de cogenerare”

Lansarea proiectului „W2E-COGEN Prutul (Waste To Energy for Heat & Power) Folosirea biomasei pentru producerea energiei termice (abur tehnologic) și energiei electrice în instalația de cogenerare”
Evaluaţi acest articol
(8 voturi)

PRUTUL S.A., cu sediul in Municipiul Galați, Str. Ana Ipătescu nr. 12,  județul Galați, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/25/1991, CUI 1632862, anunță demararea proiectului cu titlul ”W2E-COGEN Prutul (Waste To Energy for Heat & Power) FOLOSIREA BIOMASEI PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE (ABUR TEHNOLOGIC) ȘI ENERGIEI ELECTRICE ÎN INSTALAȚIA DE COGENERARE”, cod SMIS 2014+ 143603, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 6 – “Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon”, Obiectivul specific 6.4 – „Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă”, Operațiunea „Cresterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență”.

Contractul de finanțare a fost încheiat la data de 04.10.2022 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea emisiilor de carbon și creșterea eficienței energetice a unității de producție a uleiului vegetal, detinută de S.C. PRUTUL S.A. în Municipiul Galați, județul Galati, prin realizarea unei investiții noi intr-o instalație de cogenerare cu turbină cu abur în condensație, cu priză reglabilă care va putea livra: energie termică pentru procesul tehonologic, variabilă, cca. 12 [MWt], respectiv un debit maxim de 15 [tone/oră]; energie electrică pentru consumurile proprii ale fabricii de ulei și instalației de cogenerare, cca 5,5 [MWe], variabilă în funcție de puterea termică livrată.

In urma realizării invesției propuse va fi obtinută o creștere a puterii instalate și o reducere a cantității anuale de emisii de CO2 de 1262,8 echivalent tone CO2.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Obținerea unor economii anuale de energie primară obținute prin cogenerarea de înaltă eficiență de 528,676 mii tep;
  2. Reducerea impactului negativ asupra mediului prin reducerea cantității de emisii anual ca efect al producerii energiei in cogenerare, luând în considerare economia de energie primară de 1262,8 echivalent tone CO2;
  3. Obținerea unei scăderi anuale estimate a gazelor cu efect de seră, ca urmare a energiei primare economisită intr-un an de operare de 1263,1 echivalent tone CO2.

Durata de implementare a proiectului este de 41 luni, respectiv între data de 10 august 2020 și data de 31 decembrie 2023.

Valoarea totală a proiectului este de 92.032.873,09 lei, din care valoarea ajutorului nerambursabil este de 38.310.738,96 lei.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

 

PRUTUL S.A.  Municipiul Galați, Str. Ana Ipătescu nr. 12,  județul Galați

Telefon: 0236.460.677   I   E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   I   www.prutul.ro  

(P)

Citit 1275 ori Ultima modificare Marți, 01 Noiembrie 2022 15:33