Finalizarea implementării proiectului ”Îmbunătățirea capacității de dezvoltare a serviciilor de proiectare din cadrul INTEC S.R.L. în vederea creșterii competitivității economice în Regiunea Sud-Est”

Finalizarea implementării proiectului ”Îmbunătățirea capacității de dezvoltare a serviciilor de proiectare din cadrul INTEC S.R.L. în vederea creșterii competitivității economice în Regiunea Sud-Est”
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

S.C INTEC S.R.L, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Îmbunătățirea capacității de dezvoltare a serviciilor de proiectare din cadrul INTEC S.R.L. în vederea creșterii competitivității economice în Regiunea Sud-Est”, cod SMIS 111912, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 545.933,55 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 343.013,00 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

- creșterea cifrei de afaceri într-un interval de trei ani de la data finalizării proiectului cu peste 30 %; - creșterea și consolidarea cotei de piață la nivel regional în următorii 3 ani de la finalizarea proiectului cu minim 30%;

- creșterea productivității muncii care justifică necesitatea creșterii numărului mediu de salariați cu 3 angajați până la sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Astfel, societatea INTEC S.R.L. își propune să crească numărul de locuri de muncă cu 2 salariați, dintre care unul va fi ocupat de o persoană care are vârsta de peste 50 de ani și/ sau o persoană de sex feminin. Cele 2 locuri de muncă sunt destinate strict activităților de proiectare.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

- au fost angajate două persoane, dintre care una de sex feminin, în vederea respectării şi promovării egalităţii de gen şi totodată o persoană cu vârsta de peste 50 de ani;

- activitatea de proiectare a fost optimizată şi dezvoltată prin achiziţia de echipamente moderne şi eficiente energetic. Totodată s-au achiziţionat software-uri de ultimă generaţie, fapt ce a dus la creşterea productivităţii de lucru prin scăderea timpului alocat unui proiect.

INTEC S.R.L. anunţă finalizarea activităţilor proiectului „Îmbunătățirea capacității de dezvoltare a serviciilor de proiectare din cadrul INTEC S.R.L. în vederea creșterii competitivității economice în Regiunea Sud-Est”, Cod SMIS 111912, derulat începând cu data 29.09.2018, în municipiul Galaţi în baza contractului de finanţare nr. 3180/26.09.2018.

Impactul investiţiei constă în utilizarea forţei de muncă locală şi dezvoltarea mediului de afaceri local.

Galați, str. Alexandru Cernat nr. 114, Corp C1, biroul 1, jud. Galați

Telefon: 0751.024.533

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

(P)

Citit 14658 ori Ultima modificare Marți, 05 Noiembrie 2019 16:27