Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

Beneficiar: Școala Gimnazială ,,Gheorghe Poalelungi” Măstăcani

Titlul proiectului: “Școala, șansa ta !”

Contract de finanțare nr. 11.828/27.09.2022 cod F-PNRAS-1-2022-0535

Comunicat de presă

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

Școala Gimnazială ,,GHEORGHE POALELUNGI” Măstăcani beneficiază de Proiectul Național de Reducere a Abandonului Școlar (PNRAS), un proiect finanțat prin componenta C15 - Educație a PNRR, Runda 1.

Grupul țintă al proiectului este format din elevii ciclului gimnazial (clasele V-VIII), aflați în risc de abandon școlar, iar bugetul total al proiectului este de 683.960 lei, perioada de implementare fiind de 36 de luni, incluzând trei ani școlari.

În prima etapă a proiectului au fost înregistrați elevii în situație de risc, iar activități propuse sunt de tip „Școală după școală”, inclusiv acordarea de ,,masă caldă”, activități de consiliere psihologică pentru elevi, activități de educație parentală, activități sportive, implementarea unui ,,Club de lectură”- #CitimÎmpreună, organizarea de excursii școlare, modernizarea spațiilor școlare, formarea cadrelor didactice, activități de dezvoltare a climatului pozitiv în școală și dotarea cu clase inteligente pentru predare-învățare.

În urma implementării activităților din cadrul proiectului, apreciem că impactul asupra elevilor din grupul țintă va fi unul pozitiv. Astfel, ne așteptăm la o creștere a motivației pentru învățare, la reducerea abandonului școlar, la îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi în cadrul evaluărilor naționale și creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial. Reducerea cazurilor de bullying și atitudinea pozitivă față de școală, sunt de asemenea, de așteptat, pe termen mediu și lung. Nu în ultimul rând, preconizăm o  dezvoltare a abilităților sociale și de comunicare, precum si stimularea interesului față de activitățile culturale, artistice și sportive. În privința impactului asupra personalului didactic, așteptările noastre se leagă de îmbunătățirea competențelor pedagogice, digitale și socio-emoționale, precum și de lărgirea orizontului profesional prin dezvoltarea unor noi deprinderi. Impactul asupra părinților se va reflecta printr-o implicare mai accentuată a acestora în raport cu școala, cât și în relația emoțională  cu proprii copii. Prin activitățile realizate elevii își vor dezvolta sentimentul de apartenență la   comunitate și vor dori să fie membri activi și responsabili care contribuie la bunul mers al societății din care fac parte. Astfel, comunitatea va beneficia pe termen lung de pregătirea elevilor din grupul țintă printr-o inserție socială de succes a unor indivizi școlarizați care se pot integra cu mai multă ușurință și eficiență în câmpul muncii.

(P)

Citit 1407 ori Ultima modificare Vineri, 24 Februarie 2023 08:11