Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Comuna FOLTEȘTI

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Comuna FOLTEȘTI
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

 

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Lansarea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Comuna FOLTEȘTI

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Primaria Comunei FOLTEȘTI, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna FOLTEȘTI, județul Galați”,cod F-PNRR-Dotari-2023-5976.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția

  1. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigurara standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul general al proiectului constă în sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, facilitarea desfășurării procesului didactic de predare-învățare și dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor la nivelul unor unități de învățământ preuniversitar și a unor unități conexe din Comuna Foltești, Judetul Galati, prin dotarea acestora cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale necesare desfășurării în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului vor consta în:

Obiectivul specific 1: Transformarea digitală a școlilor care aparțin rețelei de învățământ profesional și tehnic și de a facilita învățarea online prin investiții în infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de predare pentru unitățile de învățământ aflate în rețeaua IPT.

Obiectivul specific 2: Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic implicate în proiect cu mijloace educaționale moderne.

Obiectivul specific 3: Asigurarea infrastructurii și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, implicate în proiect, de la nivelul Județului Galați, permițând accesul elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului informatic și echipamente TIC dedicate organizării activității didactice din sala de clasă în mediul virtual.

Obiectivul specific 4: Asigurarea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele și cabinetele școlare prin achiziționarea de mobilier și materiale didactice în sălile de clasă din structura unităților de învățământ preuniversitar aflate în Comuna FOLTEȘTI  Județul Galați, echipament digital, mobilier specific și materiale didactice în laboratorul multidisciplinar, mobilier specific și materiale specifice, inclusiv echipamente digitale pentru cabinetele școlare multidisciplinare, sălile de sport și cabinetele de asistență psihopedagogică și de logopedie, aflate în structura unităților.

Prin acest proiect se urmărește:

  • dotarea cu echipamente a 1 laborator de informatică din unități de învățământde nivel primar, gimnazial și liceal,unități conexe - Investiția 9;
  • dotarea cu echipamente a 0 laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel preșcolar (grădinițe) - Investiția 9;
  • dotarea cu echipamente digitale a 11 săli de clasă/grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/ săli pentru activități extrașcolare din unitățile conexe – Investiția 9;
  • dotarea cu echipamente a 0 laboratoare de informatică din unități de învățământ IPT – Investiția 13;
  • dotarea cu mobilier si materiale didacticea 12 de săli de clasă/grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/ săli pentru activități extrașcolare din unitățile conexe – Investiția 11 ;
  • dotarea cu mobilier specific si materiale didactice specifice a 0 de laboratoare multidisciplinare – Investiția 11;
  • dotareacu echipamente digitale a 0 de laboratoare multidisciplinare – Investiția 11;
  • dotarea cu mobilier și materiale sportive, inclusiv echipamente digitale a 0 cabinete școlare, 1 cabinete de asistență psihopedagogică şi 1 sală de sport – Investiția 11;

dotarea cu materiale şi echipamente de specialitate, inclusiv componenta digitală a 0 ateliere de practică din IPT - Investiția 14.

Grupul țintă este reprezentat de elevii și cadrele didactice din următoarele unități de învățământ preuniversitar și unități conexe:

 

Nr. crt.

 

U.A.T. beneficiar

 

Unitatea de învățământ beneficiară

1

COMUNA FOLTEȘTI

SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FOLTEȘTI

 

Valoarea totală a proiectului: 592.007,39 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 497.485,20 lei, valoarea T.V.A. eligibil aferentă este de 94.522,19 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Data semnării contractului: 16.08.2023

Data începerii proiectului:  03.11.2023

Data finalizării proiectului: 31.12.2024

Datele de contact ale beneficiarului:

Comuna FOLTEȘTI – Judetul Galati

JUD. GALAŢI, SAT. FOLTEȘTI, COM. FOLTEȘTI, cod poștal 807130, România Telefon/Fax: 0741174580/ 0236346041

Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoana de contact: LAURENȚIU-GIGI MORARU, PRIMAR, telefon: 0741174580

 

(P)

Citit 1414 ori Ultima modificare Luni, 06 Noiembrie 2023 15:48