REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI "BANI GREI"

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Fii primul care postează comentarii!

 


■  organizatorul concursului

Organizatorul concursului este VIATA LIBERA SRL, cu sediul in  str. Domneasca nr. 68, etaj 1, Galati, Romania, inegistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/1005/14.08.2013, Cod unic de inregistrare 32138827, numar de inregistrare in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal: 27890, reprezentata legal prin Administrator Cristina Cocu, numita in cele ce urmeaza “organizatorul”.

■  Durata si modul de participare

Concursul organizat de Viata Libera SRL se desfasoara in fiecare saptamana in baza a 6 taloane ce sunt publicate zilnic in ziarul Viata Libera de Luni pana Sambata.

La extragerea ce are loc in fiecare zi de Vineri, la ora 13, participa taloanele publicate in saptamana precedenta, de Luni pana Sambata.

Participantii la concurs trebuie sa decupeze zilnic taloanele din ziar, sa le completeze corect si complet, si sa le depuna pe toate intr-un plic la sediul redactiei, in urna special conceputa, la magazinele Viata Libera sau, in timp util,  prin posta, pana cel mai tarziu in ziua de vineri, ora 12.

■  dreptul la participare

Pot participa la concursul “Bani grei cu Viata Libera” atat abonatii, cat si cei care cumpara zilnic ziarul Viata Libera, fie persoane fizice sau juridice. Angajatii si colaboratorii Viata Libera SRL, precum si sotii sau rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv, nu au dreptul de a participa la concurs.

■  validarea si desemnarea castigatorilor

Plicurile depuse in urna special conceputa sunt numerotate si asezate intr-un suport pe masa unde urmeaza a avea loc extragerea.

Extragerea are loc in holul redactiei, in fiecare zi de vineri, la ora 13, in prezenta a minimum un martor, care nu este angajat sau colaborator al Viata Libera SRL si se realizeaza utilizand bile, in interiorul carora se afla biletele numerotate cu cifre de la 0 la 9. Pentru a desemna plicul castigator, se extrag pe rand cifra unitatilor, zecilor, sutelor si miilor, daca este cazul, pana se formeaza numarul castigator.

In cazul in care, rezulta de doua sau mai multe ori acelasi numar, se reia extragerea.

Plicul extras este considerat valid daca in interior se regasesc cele 6 taloane publicate in saptamana precedenta, de Luni pana Sambata si daca sunt completate corect, complet si lizibil de catre participant.

Numele castigatorilor vor fi publicate in ziarul Viata Libera, in ziua urmatoare extragerii.

■  acordarea premiilor

In urma extragerii se desemneaza 3 castigatori, care vor primi fiecare cate 100 de lei din partea organizatorului.

Castigatorii pot intra in posesia premiilor la sediul societatii, departamentul secretariat, incepand cu ziua de luni de dupa extragere si pana in ziua de joi, a aceleiasi saptamani.

Premiile nerevendicate de catre castigatori in perioada mai sus mentionata, respectiv saptamana de dupa extragere, vor fi anulate, fara drept de contestatie.

■  responsabilitatea

Viata Libera SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care participantii completeaza taloanele, in numele si folosind datele altei persoane.

Prin completarea si depunerea taloanelor destinate concursului descris in prezentul regulament, participantii isi exprima acordul pentru:

-          prelucrarea datelor cu caracter personal inscrise pe taloane

-          pastrarea in evidentele societatii a copiilor actelor de identitate, in cazul castigatorilor

Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi datele si imaginea castigatorilor concursului, in vederea anuntarii publice a numelor acestora, a orasului de domiciliu si a premiilor castigate, in conformitatea cu legislatia in vigoare.

■  conditiile de acordare a premiilor

Premiile vor fi acordate castigatorilor, cu obligatia ca acestia sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-          pot fi declarati castigatori participantii de orice varsta

-          castigatorii sa nu fie declarati descalificati, ca urmare a nerespectarii prezentului regulament

-          persoanele fizice trebuie sa prezinte cartea de identitate in original, impreuna cu o copie ce va ramane in evidentele organizatorului. Pe baza datelor completate in taloane, se verifica concordanta acestora cu cele din cartea de identitate a castigatorului. Castigatorii care se afla in imposibilitatea de a ridica premiul, isi vor desemna un reprezentant care, pe langa cartea de identitate in original si copie, va aduce si cartea de identitate a beneficiarului premiului, de asemeni, in original si copie.

-          In cazul persoanelor juridice,  premiul va fi acordat reprezentantului legal, care va aduce copia certificatului de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, impreuna cu exemplarul in original si copie a cartii de identitate. In cazul in care din varii motive, reprezentantul legal nu poate ridica premiul, va imputernici printr-un act, semnat si stampilat, o alta persoana. Persoana imputernicita va prezenta la ridicarea premiului cartea de identitate, de asemeni, in original si copie.

In cazul in care castigatorul nu prezinta actul de identitate in original, daca datele cuprinse in acesta nu coincid cu cele completate in taloanele de concurs sau daca o alta persoana se prezinta sa ridice premiul, fara a respecta conditiile prevazute in prezentul regulament, organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza acordarea premiului.

■   taxe

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, revenind exclusiv câstigatorului.

■  reclamatiile

Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

■   publicarea regulamentului

Acest regulament poate fi solicitat in scris la sediul societatii Viata Libera SRL, din strada Domneasca nr. 68, etaj 1, Galati sau poate fi consultat online pe site-ul www.viata-libera.ro. Participarea la acest concurs implicã obligativitatea respectãrii prevederilor prezentului regulament.

Citit 6478 ori Ultima modificare Miercuri, 10 Septembrie 2014 13:39

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.