Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Fii primul care postează comentarii!

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Organizatorul concursului este VIAŢA LIBERĂ SRL, cu sediul în str. Domnească nr. 68, etaj 1, Galaţi, Romania, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/1005/14.08.2013, Cod unic de înregistrare 32138827, număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, reprezentată legal prin Administrator Cristina Cocu, numită în cele ce urmează “organizatorul”.

SECŢIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Participarea la Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

Prin participarea la această Campanie participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament şi sunt de acord că în cazul în care vor caştiga, numele şi localitatea lor de domiciliu sau reşedinţa să fie facute publice de către Viaţa liberă SRL, prin afişare pe site-ului oficial  www.viata-libera.ro, publicare în mass media scrisă sau audiovizuală, sau prin orice alt mod, fară vreo contraprestaţie în acest sens de către Viaţa liberă SRL.

Regulamentul va fi pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi, spre consultare, în mod gratuit, la sediul redacţiei Viaţa liberă şi prin afişare pe site www.viata-libera.ro la secţiunea concursuri.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba prevederile prezentului Regulament (inclusiv durata şi datele/termenele stipulate prin acest Regulament), în masura în care analiza privind eficacitatea Campaniei o va impune, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea prealabilă a acestora.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională „Sărbătoreşte Valentines Day cu o cină romantică!” va fi organizată şi se va desfăşura online, la nivel naţional, prin intermediul paginii de Facebook https://www.facebook.com/viaţa.libera.1/, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Campania va fi facuta publică prin intermediul paginii de Facebook.

Campania va fi lansată în data de 1 februarie 2017, ora 10.00 AM şi va dura până la data de 10 februarie 2017, ora 10.00 AM, pe parcursul a 9 zile (denumită în continuare „Durata Campaniei”).

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţională „Sărbătoreşte Valentines Day cu o cină romantică!” este deschisă participării tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, care dau share (distribuie) pozei de concurs şi like paginii de Facebook Viaţa liberă  https://www.facebook.com/viaţa.libera.1/, conform prezentului Regulament, şi se înscriu în concurs, pe durata Campaniei, cu respectarea termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament. 

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campania promoţională „Sărbătoreşte Valentines Day cu o cină romantică!” persoanele juridice, asociaţiile familiale, angajaţii Viaţa liberă SRL şi ai celorlalte companii implicate în organizarea şi desfăşurarea Campaniei, ai partenerilor Viaţa liberă SRL, precum şi membrii familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

SECŢIUNEA 5. PREMIILE

Premiile oferite câştigătorilor în cadrul Campaniei sunt:

-          1 cină romantică pentru 2 persoane la Restaurant Bordeaux din Galaţi, în valoare de 200 RON pentru data de 14 Februarie 2017;

-          1 cină romantică pentru 2 persoane la Restaurantul Bordeaux din Galaţi în valoare de 160 RON, pentru data de 14 Februarie 2017.

În cadrul acestei Campanii premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor sau rest în bani. Cele două cine au meniuri prestabilite de către Restaurant Bordeaux în funcţie de valoarea premiului câştigat.

SECŢIUNEA 6. Modul de desfăşurare a CAMPANIEI

Participanţii trebuie să dea like paginii de Facebook https://www.facebook.com/viata.libera.1/?fref=ts 

Participanţii trebuie să dea share (distribuire), public, pozei de concurs pe profilul personal;

Un participant poate participa o singura dată.

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA DE DESEMNARE A CÂŞTIGĂTORILOR ŞI DE ACORDARE A PREMIILOR

1. În vederea acordării premiilor, toate share-urile acordate pozei de concurs vor intra în tragerea la sorţi.

2. Tragerea la sorţi se va efectua cu ajutorul site-ului www.random.org.

3. Vor fi aleşi doi câştigători prin tragere la sorţi, prima extragere va desemna primul câştigător al cinei în valoare de 200 RON, iar a doua extragere va desemna câştigătorul numarul doi al cinei în valoare de 160 RON. Primul câştigător nu poate participa la tragerea pentru al doilea premiu. Însoţitorii câştigătorilor trebuie, de asemenea, să îndeplinească limita de vârstă de 18 ani.

4. Organizatorul va afişa numele participantului desemnat câştigător pe pagina de Facebook în termen de maxim 1 (o) zi lucrătoare de la data încheierii concursului.

5. Toţi câştigătorii vor fi contactaţi prin mesageria privată de pe Facebook de către un reprezentant al Organizatorului, în termen de 2 zile lucrătoare de la data desemnării acestora. Aceştia vor fi informaţi cu privire la premiul câştigat şi modalitatea de a intra în posesia premiului.

Reprezentantul Organizatorului va contacta de cel puţin două ori persoanele câştigătoare în decursul celor 2 zile. În cazul în care, din motive independente de voinţa Organizatorului, un câştigător nu poate fi contactat sau nu răspunde în termen de 72 de ore de la data desemnării, acesta va fi invalidat şi se va efectua o nouă tragere la sorţi pentru care câştigătorul trebuie să răspundă la mesajul privat până cel târziu marţi, 14.02.2017 ora 12.  În cazul în care nici de această dată câştigătorul nu va putea fi contactat, premiul se va anula.

6. Câştigătorii premiilor acestei Campanii acceptă să semneze la solicitarea Organizatorului, în momentul primirii premiilor, o declaraţie şi/sau un proces verbal de acceptare şi îndeplinire a criteriilor de participare stabilite prin prezentul Regulament.

7. Câştigătorii premiilor Campaniei nu pot ceda drepturile asupra premiilor câştigate altor persoane.

SECŢIUNEA 8. Răspundere. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII.

Organizatorul Campaniei va acorda premiile participanţilor care au luat parte la campania promoţională „Sărbătoreşte Valentines Day cu o cină romantică!” în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu va putea fi implicat sub nicio formă şi în nicio modalitate în eventualele dispute referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Niciun litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra premiilor nu va influenţa acordarea de către Organizator a premiului participantului câştigător considerat valid în conformitate cu prevederile acestui Regulament. Din momentul primirii premiului de către câştigătorii desemnaţi, Organizatorul este liberat de orice obligaţie faţă de participantul desemnat câştigător.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea în privinţa conţinutului materialelor postate pe site-ul https://www.facebook.com/viata.libera.1/?fref=ts  şi nici cu privire la existenţa sau limitele dreptului de utilizare ale acestora de către participanţi sau terţi.

În cazul în care Organizatorul constată că un participant desemnat câştigător nu a îndeplinit condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula oricând drepturile şi beneficiile ce ar fi revenit acestuia, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plata respectivului. 

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu participanţii care nu fost desemnaţi câştigători, care au solicitări ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

Organizatorul Campaniei nu işi asumă raspunderea şi nu va putea fi obligat la plata unor despăgubiri, incluzând, dar fără a se limita la, cu privire la:

- Pierderile/întârzierile sau întreruperile neanunţate ale conexiunii la internet a site-ului https://www.facebook.com/viata.libera.1/?fref=ts, generate de furnizorii de servicii de internet sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului;

-  Pierderile sau întârzierile înscrierilor pe website, generate de defecţiuni tehnice independente de voinţa Organizatorului;

- Problemele tehnice care pot aparea pe Facebook şi nu pot fi controlate de acesta. 

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA/SUSPENDAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta înainte de expirarea Duratei stabilite conform art. Secţiunii 3, respectiv poate fi suspendată pe Durata acesteia, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului, determinată de cauze ce fac imposibilă continuarea Campaniei, dar nu mai înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de Facebook.

Întreruperea Campaniei publicitare din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în temeiul prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice participant are de semnalat un incident în legătură cu desfăşurarea Campaniei, înainte de orice acţiune în justiţie sau procedură contencioasă în faţa oricărei autorităţi publice, acesta se va adresa Organizatorului cu o sesizare/reclamaţie în acest sens, în forma scrisă. Organizatorul va formula un răspuns scris la sesizarea/reclamaţia înaintată în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamaţiei.

În cazul în care soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Galaţi.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa redacţiei Viaţa liberă S.R.L., cu sediul în Galaţi, str. Domnească, nr. 68. După expirarea unui termen de o săptămână de la data anunţării publice a listei finale cu privire la participanţii desemnaţi câştigători, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

Citit 3034 ori Ultima modificare Miercuri, 01 Februarie 2017 09:56

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.