Se schimbă regulile pentru micii întreprinzători, din 17 ianuarie 2017

Se schimbă regulile pentru micii întreprinzători, din 17 ianuarie 2017
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Galaţi informează că, în Monitorul Oficial al României nr. 828 din 19 octombrie 2016, a fost publicată Legea nr.182/2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţii economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, ce va intra în vigoare începând cu data de 17 ianuarie 2017. „Viaţa liberă” vă prezintă în continuare cele mai importante aspecte vizate de aceste acte normative.

PFA-urile, maximum cinci coduri CAEN

Persoana Fizică Autorizată (PFA) poate avea în obiectul de activitate cel mult cinci clase de activităţi prevăzute de Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN) şi poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii. O persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată. Persoana fizică ce desfăşoară activităţi economice ca PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.

Cel mult opt salariaţi pentru o întreprindere individuală

Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate până la zece clase de activităţi prevăzute de codul CAEN şi poate angaja cel mult opt salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii. De asemenea, la fel ca un PFA, şi întreprinderea individuală poate stabili relaţii contractuale cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic.

Acord scris de constituire, pentru întreprinderea familială

Întreprinderea familială se înfiinţează printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiţie de validitate. Acordul de constituire va stipula, sub sancţiunea nulităţii, datele de identificare ale membrilor familiei şi ale reprezentantului desemnat din rândul acestora, condiţiile participării, cota procentuală a fiecărui membru la beneficii şi la pierderi, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale, condiţiile de retragere şi data întocmirii. Reprezentantul desemnat va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu deplină şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă. Întreprinderea familială nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă.

Facilităţi pentru studenţi

Studenţii care vor să înfiinţeze o afacere proprie nu vor fi nevoiţi să plătească taxele pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare a unei PFA sau a unei II (Întreprindere Individuală). Ei vor beneficia de consiliere gratuită din partea reprezentanţilor Registrului Comerţului, urmând a fi exceptaţi de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile de pe lângă tribunale. Studenţii care vor obţine calitatea de titular PFA sau II trebuie să îndeplinească trei condiţii: să urmeze cursurile unei instituţii acreditate de învăţământ superior; să fie cel puţin în al doilea an de studiu şi să fi promovat, la data solicitării, toate cerinţele programei de învăţământ a Senatului instituţiei; să aibă o vârstă sub 30 de ani.

În cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a Legii nr.182/2016, Persoanele fizice autorizate şi Întreprinderile individuale care vor avea un număr de activităţi ce vor depăşi noile limitări vor fi obligate să-şi modifice obiectul de activitate. După alte 60 de zile, Oficiul Registrului Comerţului îi va radia, din oficiu, pe cei care nu şi-au îndeplinit această obligaţie.

Citit 7136 ori Ultima modificare Duminică, 06 Noiembrie 2016 16:21

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.