Evaluaţi acest articol
(3 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Calendarul concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018, precum şi criteriile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii pentru obţinerea acesteia au fost publicate de Ministerul Educaţiei. Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2018 şi reprezintă o creştere cu 25 la sută a salariului de bază.

Gradaţia de merit se acordă prin concurs pentru 16 la sută din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar şi se atribuie pe o perioadă de 5 ani, potrivit Legii Educaţiei.
Profesorii trebuie să-şi depună dosarele în perioada 21 mai - 12 iunie 2018, iar pe 18 iulie se afişează rezultatele. Între 19 şi 23 iulie se depun contestaţiile, urmând ca rezultatele finale să fie făcute publice pe 27 iulie.

Cine poate primi gradaţie de merit

La concursul pentru acordarea gradației de merit pot să participe profesorii cu vechime de cel puţin 5 ani, evaluaţi cu calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar, fără sancţiuni disciplinare sau penale "în perioada pentru care se realizează evaluarea" şi care au performanţe în inovarea didactică, în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile şcolare, în prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar. La concurs poate să ia parte şi personalul didactic auxiliar cu vechime de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată, fără sancţiuni disciplinare sau penale.

Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit

Gradaţiile de merit se acordă în funcţie de câteva criterii, fiecăruia dintre ele fiindu-i alocat câte un punctaj: rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor, materializate în progresul copiilor pe domenii de dezvoltare, înregistrate în Fişa de apreciere a progresului copilului preșcolar înainte de intrarea în clasa pregătitoare, rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor, materializate în progresul elevilor la clasă sau în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, iniţierea, aplicarea la clasă a unor metode de predare - învăţare - evaluare inovative, performanţe dovedite în pregătirea preşcolarilor şi elevilor distinşi la olimpiade şcolare sau concursuri de profil, rezultatele deosebite obţinute în centrele de excelenţă, în Centrele de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare, în centrele multifuncţionale pentru educaţie timpurie. De asemenea, se acordă punctaj şi pentru participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare sau organizare, la olimpiadele şi concursurile de profil, pentru rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor sau elevilor din categorii dezavantajate, pentru implicarea în activitatea de tratare diferenţiată a elevilor din clasele cu regim simultan. Totodată, se mai punctează şi implementarea unor proiecte educaţionale inovatoare (educaţie parentală, educaţie ecologică, educaţie pentru sănătate, educaţie financiară, educaţie emoțională sau implicarea în implementarea programului "Şcoala după şcoală" ca activitate în norma didactică. Participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei sau la conceperea unor resurse educaţionale deschise  şi auxiliare curriculare pentru disciplinele de studiu, oferite gratuit pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor şi părinţilor la materiale educaţionale de calitate, reprezintă un avantaj.

Citit 1297 ori Ultima modificare Marți, 22 Mai 2018 00:09

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.