ADMITERE Universitatea Dunărea de Jos. Ce trebuie să conţină un dosar de înscriere?

ADMITERE Universitatea Dunărea de Jos. Ce trebuie să conţină un dosar de înscriere?
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Dosarul tip plic, cu care candidatul trebuie să se prezinte la înscrierea la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, conţine următoarele documente: cererea tip şi angajamentul candidatului, diploma de bacalaureat în original sau adeverinţa tip de promovare a examenului (în original) pentru absolvenţii de liceu din promoţia 2018, foaia matricolă, în original sau în copie; adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către medicul de familie; trei fotografii tip buletin; chitanţa de plată a taxei de înscriere (dacă este cazul); certificatul de naştere, în copie; certificatul de căsătorie, în copie.

Dacă un candidat este înscris pentru admitere şi la o altă universitate, în locul diplomei de bacalaureat, respectiv adeverinţei, se va anexa o copie, împreună cu o dovadă a înscrierii la concurs, de la prima universitate. În plus, pentru candidaţii care optează pentru domeniile Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie, Sănătate, Teatru şi artele spectacolului, Muzică, adeverinţele medicale trebuie să conţină, obligatoriu, şi analiza de sânge (VDRL) şi să fie vizate de medicul de la Cabinetul Medical Studenţesc din str. Parcului nr. 4, cămin F, parter.

Candidaţii care se înscriu la Teologie trebuie să mai prezinte certificatul de botez şi acordul scris al Arhiepiscopiei sau al Episcopiei de care aparţin. În plus, candidaţii proveniţi din alte eparhii trebuie să solicite şi să depună la dosar avizul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Cei care au absolvit o facultate la Dunărea de Jos, dar mai vor să facă una vor prezenta la dosar diploma de licenţă/inginer în original şi foaia matricolă (în copie), iar cei care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăţi trebuie să aibă la dosar şi o adeverinţă tip de student, eliberată de către secretariatul facultăţii, iar dacă optează pentru altă facultate, o copie a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole, ambele certificate "conform cu originalul".

Citit 2835 ori Ultima modificare Marți, 10 Iulie 2018 03:13

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.