AVANTAJELE EDUCAȚIEI ON-LINE: OPTEAZĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LA DISTANȚĂ!

AVANTAJELE EDUCAȚIEI ON-LINE: OPTEAZĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LA DISTANȚĂ!
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Familia, copiii, locul de muncă, distanţa, de cele mai multe ori, ne „răpesc” timp preţios pe care, altfel, mulţi dintre noi, l-am dedica împlinirii unui vis: a urma o facultate, a ne specializa într-un domeniu în care simţim că putem face carieră.

Învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă sunt opţiuni viabile pentru a nu renunţa la visul de a ne împlini profesional într-un anumit domeniu, fără a neglija familia, locul de muncă şi chiar timpul liber.

Astăzi, într-o lume digitalizată, educaţia on-line reprezintă una dintre opţiunile primordiale ale studenţilor şi masteranzilor din întreaga lume. Sunt oameni complecşi, care muncesc, care se pot implica în multe alte proiecte profesionale şi personale, şi care învaţă în acelaşi timp.

Avantajele învăţământului la distanţă sunt incontestabile, învăţământ caracterizat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) ca formă de învăţământ care se concentrează pe modul în care învaţă studentul şi mai puţin pe locul în care acesta studiază

Studentul poate învăţa de oriunde, din orice colţ al lumii, în funcţie de propriul program şi ritm!

Diploma obţinută certifică aceleaşi competenţe ca şi cele ale absolventului învăţământului cu frecvenţă!

Interacţiunea dintre studenţi şi profesori se realizează, dincolo de spaţiul convenţional al clasei, pe platforme moderne de învăţare, în mediul virtual!

Studenţii se întâlnesc, la întâlnirile tutoriale semestriale, cu cadrele didactice -turori de la fiecare disciplină!

Studenţii beneficiază de tehnologii de învăţare specifice învăţământului la distanţă: tehnici audio şi video interactive; multimedia, tele-cursuri etc.!

La Universitatea „Danubius”, principalul instrument de lucru care asigură interacţiunea dintre studenţi şi profesori, dintre studenţi şi studenţi, precum şi accesul studenţilor la resursele de învăţare - suporturi de curs, teste de autoevaluare etc. este platforma DANUBIUS ONLINE, un portal de învăţare şi colaborare care a fost implementat şi dezvoltat special pentru a asigura calitatea actului de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă de Departamentul ID- IFR din cadrul Universităţii „Danubius”.

 

 

DESPRE PORTALUL DANUBIUS ONLINE - CONF. UNIV. DR. ALINA NUŢĂ - DIRECTOR AL DEPARTAMENTULUI ID-IFR

               AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (ARACIS) A ACORDAT ÎNCREDERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII ORGANIZATE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL LA DISTANȚĂ ŞI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII ”DANUBIUS”

Ultima evaluare externă a programelor de studii oferite prin învățământul la distanță și prin învățământul cu frecvență redusă avut loc la Universitatea ”Danubius”, în luna mai, ARACIS acordând calificativul INCREDERE pentru programele de studii: Relații Internaționale și Studii Europene - ID, Drept - IFR, Contabilitate și Informatică de Gestiune - IFR.

Acest calificativ certifică faptul că Universitatea ”Danubius” îndeplinește toate condițiile impuse de legislația în vigoare și de standardele ARACIS cu privire la modul de organizare și administrare a programelor de studiu specifice învățământului la distanță și cu frecvență redusă, asigurând o instruire de calitate a studenților însriși la aceste prgrame de studii.

 

ADMITERE LA PROGRAME DE STUDII ID/IFR LA UNIVERSITATEA ”DANUBIUS” SEPTEMBRIE 2016

În cadrul Universității ”Danubius” există următoarele programe de studii de licență și de master la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă, programe la care se organizează ADMITERE până pe data de 28 septembrie:

 

FACULTATEA DE DREPT

LICENȚĂ - DREPT - ID - ACREDITAT!

LICENȚĂ - DREPT - IFR - ACREDITAT!

MASTER - DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ - IFR - ACREDITAT!

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

LICENȚĂ - FINANȚE ȘI BĂNCI - ID - ACREDITAT!

LICENȚĂ - ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR - ID - ACREDITAT!

LICENȚĂ - CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE IFR - ACREDITAT!

 

FACULTATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

LICENȚĂ - COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE - ID - ACREDITAT!

LICENȚĂ - RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE - ID - AUTORIZAT PROVIZORIU!

 

Eşti din alt oraş şi te interesează unul dintre programele de studii ale Universităţii “Danubius”?

CONTACTEAZĂ UN CONSILIER DIN CENTRELE TERITORIALE SUPORT ALE UNIVERSITĂŢII “DANUBIUS”!

 

DETALII ADMITERE ONLINE

Succes!

Purtător de cuvânt - Universitatea “Danubius”

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

(P)

Citit 2696 ori Ultima modificare Miercuri, 14 Septembrie 2016 08:23