Procedura ofertei de plată şi a consemnaţiunii

Procedura ofertei de plată şi a consemnaţiunii
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Această procedură se aplică în situaţiile în care debitorul unei obligaţii nu poate efectua benevol plata, ca urmare a refuzului din partea creditorului sau a contestării de către acesta a cuantumului datoriei.

Pentru a da dovadă de bună-credinţă, debitorul trebuie să facă o ofertă reală până la termenul scadenţei, indicat în convenţia părţilor astfel cum a fost stabilit de părţi, cel din urmă nu va fi pus în întârziere.

Din punct de vedere juridic, oferta de plată urmată de consemnaţiune îl eliberează pe debitor şi ţine loc de plată numai dacă este valabil făcută. Pentru a fi valabilă, aceasta trebuie să fie reală, urmând a fi făcută în scris, iar dacă creditorul refuză să o primească, trebuie consemnată, indiferent dacă obiectul obligaţiei îl constituie plata unei sume de bani sau predarea unui corp cert datorat. 

Procedura ofertei reale se poate finaliza prin acceptarea acesteia, situaţie în care executorul judecătoresc întocmeşte proces-verbal, prin care constată acceptarea ofertei, eliberându-l astfel pe debitor de obligaţia sa.

În cazul în care creditorul nu se prezintă în vederea primirii bunului ori a încasării sumei ce fac obiectul datoriei sau creditorul refuză primirea sumei ori a obiectului oferit, executorul judecătoresc încheie un proces-verbal în care se consemnează acest fapt. În vederea eliberării de datorie, debitorul poate consemna suma datorată sau chiar obiectul determinat la orice instituţie bancară, recipisa de consemnare urmând a fi depusă la biroul executorului judecătoresc ce a transmis somaţia.

În situaţia în care natura bunului nu permite consemnarea, bunul este perisabil ori consemnarea acestuia ar conduce la cheltuieli  considerabile, se permite vânzarea publică a acestuia, de către debitor, cu încuviinţarea instanţei de judecată şi cu notificarea prealabilă a creditorului. După consemnare, executorul judecătoresc constată efectuarea plăţii şi liberarea debitorului, printr-o încheiere dată fără citarea părţilor. Debitorul se consideră liberat de obligaţia sa la data consemnării plăţii, exceptând situaţia în care sunt anulate oferta de plată şi consemnaţiunea. Contestarea încheierii executorului judecătoresc se poate face de către creditor, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz de nerespectare a condiţiilor de validitate.

Oferta de plată în faţă instanţei poate fi formulată în timpul procesului, în faţa oricărei instanţe, în orice stadiu al judecăţii. În acest caz, instanţa de judecată emite o încheiere prin care pune creditorul în întârziere să primească suma sau, după caz, bunul. Dacă creditorul este prezent la judecată şi primeşte prestaţia datorată, liberarea debitorului va fi constatată prin încheiere. Dacă creditorul lipseşte sau refuză primirea prestaţiei, în ambele ipoteze debitorul va proceda la consemnare, iar recipisa de consemnare va fi depusă la instanţa care, prin încheiere, constată liberarea debitorului.

Orice persoană interesată poate solicita, în baza actelor de liberare emise în condiţiile acestei proceduri, radierea din cartea funciară şi din celelalte registre publice a drepturilor de ipotecă constituite în vederea garantării creanţei stinse.

 

Citit 1508 ori Ultima modificare Luni, 09 Iulie 2018 21:21

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.