Evaluaţi acest articol
(22 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Codul de procedură civilă prevede în mod expres situaţiile în care instanţa de judecată poate să dispună amânarea procesului civil, şi anume:

- procesul nu este în stare de judecată;
- părţile solicită amânarea procesului;
- se solicită amânarea cauzei pentru lipsă de apărare.
Amânarea cauzei care nu este în stare de judecată poate fi solicitată de părţi la începutul şedinţei de judecată în cazul în care se invocă existenţa unor neregularităţi procedurale, cum ar fi lipsa de procedură privind citarea unei părţi, necitarea martorilor, lipsa raportului de expertiză sau a răspunsului unei instituţii la relaţiile solicitate de instanţă etc.
Amânarea judecăţii prin învoiala părţilor poate fi încuviinţată de instanţa de judecată doar o singură dată în timpul procesului.
Acordul părţilor trebuie să fie exprimat direct în faţa instanţei sau prin cerere depusă la dosar. Nu este suficient un acord tacit, desprins din neprezentarea părţilor la judecată.
În practica judiciară sunt cazuri când, în orice fază a judecăţii, părţile  solicită amânarea cauzei pentru soluţionarea procesului pe cale amiabilă (mediere sau încheierea unei tranzacţii judiciare).
Amânarea procesului pentru lipsă de apărare poate fi dispusă la cererea părţii interesate, însă numai pentru motive temeinice, care nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului acesteia.
Cererea de acordare a unui termen de judecată pentru lipsă de apărare poate fi formulată (oral sau în scris) în orice fază procesuală ( în primă instanţă ori în căile de atac), precum şi în faza executării silite.
La cerere trebuie să se anexeze acte doveditoare ( ex. certificat medical, bilet de ieşire din spital, dovada lipsei din ţară când este stabilit termenul de judecată etc.).
În cazul în care instanţa refuză amânarea judecăţii motivată de lipsa de apărare, la solicitarea persoanei care a formulat cererea, instanţa de judecată are obligaţia să amâne pronunţarea hotărârii pentru a se da posibilitatea părţii respective să depună la dosar concluzii scrise.
De precizat că pronunţarea hotărârii poate fi amânată pentru un termen care să nu depăşească 15 zile.

Citit 4609 ori Ultima modificare Luni, 10 Septembrie 2018 18:16

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.