Evaluaţi acest articol
(3 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Codul de procedură civilă prevede expres cazurile în care instanţa poate să aplice sancţiunea amenzii judiciare părţilor din procesul civil şi altor participanţi la activitatea judiciară (martori, experţi etc.), precum şi unor persoane care nu au legătură cu procesul, pentru săvârşirea abaterilor sancţionate de legea procesual civilă.

Astfel, dintre faptele săvârşite în legătură cu procesul, sancţionate cu amendă judiciară, menţionăm:
- introducerea, cu rea – credinţă, a unei cereri (principale, accesorii, adiţionale), precum şi exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice;
- formularea, cu rea – credinţă, a unei cereri de recuzare sau de strămutare;
- obţinerea, cu rea – credinţă, a citării prin publicitate a oricărei părţi;
- neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune mărturie când este prezent în instanţă, în afară de cazul în care acesta este minor;
- neprezentarea avocatului, care nu şi-a asigurat substituirea sa de către un alt avocat, dacă în acest mod s-a cauzat amânarea judecării procesului;
- refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în mod nejustificat la termenul fixat ori refuzul de a da lămuririle cerute;
- neprezentarea unui înscris de către cel care îl deţine, la termenul fixat în acest scop de instanţă;
- refuzul sau omisiunea unei autorităţi ori a altei persoane de a comunica, din motive imputabile ei, la cererea instanţei şi la termenul fixat în acest scop, datele care rezultă din actele şi evidenţele acesteia.
Abaterea săvârşită şi cuantumul amenzii judiciare aplicate se stabilesc de către instanţa de judecată printr-o încheiere executorie care se comunică persoanei vinovate, dacă măsura a fost luată în lipsa acesteia.
Împotriva încheierii prin care instanţa a dispus amenda, persoana sancţionată poate formula cerere de reexaminare prin care să solicite, motivat, să se revină asupra amenzii sau să se dispună reducerea acesteia.
Cererea de reexaminare se formulează în termen de 15 zile, calculat pe zile libere, de la data aplicării amenzii, dacă persoana sancţionată a fost prezentă la şedinţa de judecată în care s-a dispus amendarea acesteia, sau în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii prin care s-a aplicat amenda, în cazul în care sancţiunea s-a aplicat în lipsa persoanei respective.
Prin cererea de reexaminare, persoana interesată poate solicita instanţei de judecată să se revină asupra amenzii (anularea sau revocarea sancţiunii aplicate) ori să se reducă cuantumul acesteia.
Cererea de reexaminare motivată se depune într-un singur exemplar şi se soluţionează, prin încheiere definitivă, dată în camera de consiliu, de către un alt complet de judecată decât cel care a stabilit amenda.
Pentru soluţionarea cererii de reexaminare, în baza rolului său activ, instanţa de judecată poate să ordone şi să încuviinţeze administrarea oricăror probe, chiar dacă însăşi persoana sancţionată trebuie să dovedească motivele invocate.
Soluţionând această cerere, instanţa poate să o respingă şi să menţină încheierea prin care s-a dispus aplicarea amenzii sau să o admită.
În acest din urmă caz, instanţa poate să revoce măsura de sancţionare dispusă prin încheiere (să revină asupra amenzii aplicate) sau să dispună reducerea cuantumului acesteia.
De menţionat că taxa de timbru pentru cererea de reexaminare a amenzii judiciare este de 20 de lei.

Citit 1896 ori Ultima modificare Luni, 23 Septembrie 2019 18:38

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.