Evaluaţi acest articol
(5 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Pentru a se solicita acest divorţ, trebuie îndeplinite cumulativ două condiţii: soţii să fi fost separaţi în fapt de cel puţin doi ani anterior formulării cererii de divorţ; soţul care solicită divorţul să îşi asume responsabilitatea pentru eşecul căsătoriei, invocând propria culpă.

După ce verifică existenţa şi durata despărţirii în fapt şi constată îndeplinite condiţiile sus-menţionate, instanţa de judecată pronunţă o hotărâre de divorţ din culpa  exclusivă a soţului reclamant.

În situaţia în care soţul pârât declară că este de acord cu divorţul, instanţa de judecată pronunţă desfacerea căsătoriei fără să facă vreo menţiune în hotărâre despre culpa soţilor.

Taxa judiciară de timbru pentru divorţul bazat pe separarea în fapt a soţilor este de 100 de lei.

Divorţul judiciar din motive de sănătate

Codul civil prevede posibilitatea oricăruia dintre soţi să solicite divorţul dacă starea sănătăţii sale face imposibilă continuarea căsătoriei.

Pentru a fi admisă o astfel de cerere trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:

- soţul care solicită desfacerea căsătoriei să aibă o stare de sănătate precară (afecţiune fizică sau psihică). Nu are relevanţă dacă boala invocată a intervenit anterior căsătoriei sau în timpul acesteia.
- boala respectivă să fie de o anumită gravitate care face imposibilă continuarea căsătoriei.

Cererea poate fi formulată numai de către soţul bolnav, care consideră că nu mai poate continua căsătoria din cauza stării sale de sănătate.

Pentru a dovedi existenţa bolii şi imposibilitatea continuării căsătoriei, reclamantul (soţul bolnav) poate folosi în faţa instanţei orice probe prevăzute de lege (înscrisuri - acte medicale, martori, interogatoriu, expertiză medicală).

Dacă din probele administrate rezultă, cumulativ, starea de boală şi imposibilitatea continuării vieţii de familie din cauza bolii, instanţa de judecată pronunţă divorţul, fără să facă vreo menţiune în hotărâre despre culpa soţilor.

În cazul în care divorţul este solicitat de soţul sănătos sau din probe nu rezultă că boala de care suferă soţul reclamant nu face imposibilă continuarea vieţii de familie, cererea de divorţ va fi respinsă ca neîntemeiată.

Ulterior, soţii au posibilitatea să solicite divorţul pentru alte motive decât cele de boală.

Taxa judiciară de timbru pentru divorţul din motive de sănătate este de 50 de lei.

Citit 897 ori Ultima modificare Duminică, 27 Octombrie 2019 16:07

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.