Evaluaţi acest articol
(12 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se adresează instanţei competente să soluţioneze cauza în care se solicită ajutorul respectiv şi este scutită de taxă judiciară de  timbru.

Această cerere se formulează în scris şi trebuie să cuprindă menţiuni cu privire la  obiectul şi natura procesului pentru care se cere ajutorul public judiciar, identitatea, codul numeric personal, domiciliul şi starea materială a solicitantului şi a familiei sale.
La cerere se vor ataşa înscrisurile doveditoare ale veniturilor solicitantului şi ale familiei acestuia ( ex., adeverinţă de salariu, adeverinţă de şomaj, cupon de pensie, certificat emis de Autoritatea fiscală din care să rezulte dacă solicitantul are venituri impozabile, chitanţe privind achitarea cheltuielilor cu întreţinerea locuinţei, contracte bancare de credit sau alte împrumuturi financiare cu rate lunare etc.), precum şi  dovezi  privind  la obligaţiile de întreţinere sau de plată (dacă este cazul).
Pe lângă aceste înscrisuri, solicitantul trebuie să depună şi o declaraţie pe proprie răspundere în care să precizeze dacă în ultimele 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar (în caz afirmativ, să specifice în ce formă a fost acordat şi pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor).
De menţionat că această declaraţie nu trebuie să fie autentificată la notarul public. Prin urmare, este suficientă declaraţia în formă scrisă, asumată de către solicitant prin semnătură.
La primirea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar, instanţa de judecată îi pune în vedere solicitantului faptul că, în situaţia pierderii procesului, va suporta cheltuielile de judecată efectuate de cealaltă parte din proces. De asemenea, instanţa aduce la cunoştinţă solicitantului (beneficiar al ajutorului public judiciar) că va restitui suma primită cu titlu de ajutor în cazul în care cererea a fost făcută cu rea-credinţă (prin ascunderea adevărului).
După analizarea înscrisurilor depuse la dosar, instanţa de judecată se pronunţă asupra cererii, fără citarea părţilor, prin încheiere motivată, dată în camera de consiliu.
Împotriva încheierii prin care a fost respinsă cererea de ajutor public judiciar, persoana interesată poate formula cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării.
Cererea de reexaminare se soluţionează tot în camera de consiliu, însă de un alt complet decât cel care s-a pronunţat iniţial, prin încheiere irevocabilă.

Citit 1501 ori Ultima modificare Joi, 15 Octombrie 2020 15:51

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.