BREVIAR JURIDIC/ Partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei

BREVIAR JURIDIC/ Partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei
Evaluaţi acest articol
(34 voturi)

Codul civil prevede că în timpul căsătoriei, bunurile comune ale soţilor pot fi împărţite, în totalitate sau în parte, prin încheierea unui act autentic notarial, în caz de învoială, ori pe cale judecătorească, în caz de neînţelegere.

Acţiunea de partaj poate fi formulată de oricare dintre soţi şi nu este condiţionată de existenţa unor motive temeinice.

În cadrul partajului judiciar, se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui soţ, pe baza contribuţiei  sale la dobândirea bunurilor comune, cât şi la îndeplinirea obligaţiilor comune.

Până la dovada contrară, se prezumă că soţii au avut o contribuţie egală, de 50 la sută fiecare, la dobândirea bunurilor comune şi la îndeplinirea obligaţiilor comune. Această prezumţie relativă poate fi, însă, înlăturată prin administrarea unor probe solicitate de soţul interesat.

În ceea ce priveşte partajul pe cale judiciară, modalitatea de împărţire a bunurilor comune poate fi stabilită de soţi de comun acord sau de instanţa de judecată.

De menţionat că soţii au posibilitatea  de a soluţiona prin procedura medierii împărţirea bunurilor comune. Astfel, în cazul în care se înţeleg la mediator, semnând un acord de mediere, soţii vor depune acest acord la instanţa de judecată sau la notariat, în vederea autentificării. Instanţa verifică dacă acordul de mediere îndeplineşte condiţiile de legalitate şi pronunţă o hotărâre de expedient, care va cuprinde exact înţelegerea  părţilor.

Taxa judiciară de timbru pentru cererea de partaj, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia, este în cuantum de 3 la sută din valoarea bunurilor supuse împărţelii dacă soţii sunt de  acord cu valoarea bunurilor şi cu cota de jumătate instituită prin lege.

În situaţia în care soţii solicită instanţei de judecată pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea conform acordului de mediere având ca obiect  partajul, taxa judiciară de timbru este de 20 de lei.

Citit 4371 ori Ultima modificare Luni, 08 Iunie 2015 17:30