Evaluaţi acest articol
(25 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

În cazul în care, din diferite motive, succesiunea unui defunct nu se poate dezbate pe cale notarială şi se apelează la instanţa de judecată, înainte de sesizarea instanţei cu dezbaterea procedurii succesorale şi partajarea averii succesorale, reclamantul trebuie să îndeplinească o procedură prealabilă obligatorie, indiferent dacă există sau nu certificat de moştenitor.

Această procedură constă în verificarea de către notarul public a evidenţelor înscrise în Registrul procedurilor succesorale al Camerei Notarilor Publici în a cărei circumscripţie a avut ultimul domiciliu defunctul, precum şi, dacă este cazul, în registrele naţionale notariale de evidenţă a succesiunilor, a opţiunilor succesorale şi a liberalităţilor.

Încheierea emisă de notarul public privind verificarea evidenţelor succesorale prevăzute de Codul Civil trebuie să fie depusă de reclamant la instanţă odată cu cererea de chemare în judecată.

Neîndeplinirea acestei proceduri poate fi invocată de către instanţa de judecată, din oficiu, precum şi de către pârât, pe cale de excepţie prin întâmpinare.

Codul de Procedură Civilă nu reglementează în mod expres sancţiunea aplicabilă pentru neîndeplinirea procedurii notariale prealabile.

În practica unor instanţe de judecată, lipsa dovezii acestei proceduri a fost sancţionată cu respingerea cererii ca inadmisibilă sau ca prematur introdusă, ori s-a dispus suspendarea procesului până când reclamantul depune la dosar încheierea emisă de notarul public.

Foto Monica Zanet

Citit 4115 ori Ultima modificare Luni, 21 Septembrie 2015 17:37