BREVIAR JURIDIC/ Ordinul de protecţie pentru violenţa în familie (II)
Foto: Sursa foto: Internet

BREVIAR JURIDIC/ Ordinul de protecţie pentru violenţa în familie (II)
Evaluaţi acest articol
(16 voturi)

CITEȘTE ȘI: Ordinul de protecţie pentru violenţa în familie (I)

Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie poate fi formulată de victimă personal sau prin reprezentantul său legal şi se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa victima.

Legea prevede că, în afară de victimă sau de reprezentantul său legal, această cerere poate fi formulată în interesul victimei şi de:

- procuror;

- reprezentantul autorităţii competente cu atribuţii privind protecţia victimelor violenţei în familie;

- reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei  în familie, cu acordul victimei.

Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie se întocmeşte potrivit formularului special (tipizat) prevăzut în anexă la lege şi este scutită de taxa judiciară de timbru. În cerere, printre alte menţiuni, victima  trebuie să precizeze concret violenţele la care a fost supusă, precum şi măsurile pe care  solicită a fi luate împotriva agresorului, iar în dovedirea susţinerilor sale să depună la dosar înscrisuri (ex. acte medicale, plângeri penale formulate  anterior împotriva agresorului şi soluţia dată acestor plângeri etc.).

Cererea se judecă de urgenţă în camera de consiliu şi cu participarea obligatorie a procurorului, iar soluţionarea acesteia nu poate depăşi termenul de 72 de ore de la data depunerii la instanţa de judecată.

Persoana care solicită ordinul de protecţie poate cere să i se acorde asistenţă sau reprezentare prin avocat.

În cazul persoanei împotriva căreia se solicită emiterea ordinului de protecţie, asistenţa juridică este obligatorie. În situaţii de urgenţă deosebită, când există riscul iminent de a fi puse în pericol integritatea sau viaţa victimei agresiunii, legea permite instanţei de judecată să emită ordinul de protecţie chiar în aceeaşi zi.

Pronunţarea hotărârii nu poate fi amânată decât cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordinului de protecţie se face în maxim 48 de ore de la pronunţare.

Ordinul de protecţie are caracter executoriu.

La cererea victimei sau din oficiu, instanţa de judecată poate hotărî ca executarea  ordinului să se facă fără somaţie sau trecerea vreunui termen.

Hotărârea prin care s-a dispus emiterea ordinului de protecţie poate fi atacată cu recurs, în termen de 3 zile de la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor sau de la comunicare, dacă părţile nu au fost citate. De menţionat că instanţa care soluţionează recursul poate suspenda  executarea ordinului până la judecarea căii de atac, însă numai după depunerea şi consemnarea unei cauţiuni al cărei cuantum se stabileşte de către instanţă.

O copie a dispozitivului hotărârii prin care s-a dispus emiterea ordinului de protecţie se comunică, în cel mult cinci ore de la pronunţare, organelor de poliţie în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi a agresorului, pentru a fi pus în executare imediat.

De precizat că, pentru punerea în executare a ordinului de protecţie, legea prevede că poliţistul poate să intre în locuinţa familiei cu consimţământul persoanei protejate sau, în lipsa acesteia, cu acordul altui membru al familiei. În cazul în care ordinul de protecţie nu este respectat, poliţia are obligaţia să sesizeze organele de urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti. La rândul său, persoana împotriva căreia s-a emis ordinul de protecţie poate să solicite revocarea acestui ordin sau înlocuirea măsurii dispuse.

Această cerere se adresează instanţei de judecată şi se soluţionează cu citarea părţilor şi unităţii de poliţie.

CITEȘTE ȘI: Combaterea VIOLENŢEI, finanţată de stat

Citit 2519 ori Ultima modificare Luni, 27 Iunie 2016 18:08