BREVIAR JURIDIC. Administrarea probei cu martori în procesul civil (II)

BREVIAR JURIDIC. Administrarea probei cu martori în procesul civil (II)
Evaluaţi acest articol
(17 voturi)

CITEȘTE ȘI: Administrarea probei cu martori în procesul civil (I)

Ascultarea martorilor se face în ordinea stabilită de preşedintele completului de judecată, ţinându-se seama  şi de cererea părţilor.

De regulă, se ascultă mai întâi martorii propuşi de reclamant şi apoi martorii pârâtului.

Codul de procedură civilă prevede că înainte de a lua declaraţia martorului, preşedintele completului procedează la identificarea acestuia solicitându-i să precizeze următoarele date:

- numele, prenumele, profesia, domiciliul şi vârsta;

- dacă este rudă sau afin cu una dintre părţi şi în ce grad;

- dacă se află în serviciul uneia dintre părţi (ex., atunci când se audiază angajatul unei societăţi comerciale care este parte în proces).

După ce grefierul a consemnat datele sus – menţionate, martorul depune jurământul prevăzut de Codul de procedură civilă, şi anume: „Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.

Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă în funcţie de credinţa religioasă a martorului.

În timpul depunerii jurământului, martorul ţine mâna pe cruce sau pe Biblie, cu excepţia cazului în care este de altă religie decât cea creştină.

Martorul fără confesiune depune următorul jurământ: „Jur pe onoare şi pe conştiinţă că voi spune adevărul  şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu.”. Martorul care, din motive de conştiinţă sau confesiune, nu poate depune jurământul rosteşte în faţa instanţei de judecată următoarea formulă: „Mă oblig că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu”.

După depunerea jurământului, preşedintele completului pune în vedere martorului că, dacă nu va spune adevărul, săvârşeşte infracţiunea de mărturie mincinoasă, pedepsită de Codul penal.

De menţionat că martorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi ascultat, fără jurământ, însă instanţa îi atrage atenţia să spună adevărul. Martorul va arăta împrejurările pe care le cunoaşte şi va răspunde la întrebările puse de preşedintele completului de judecată, apoi la întrebările puse de partea care l-a propus, de partea adversă şi, eventual, de către procuror, dacă participă la proces.

Întrebările părţilor şi ale procurorului se adresează prin intermediul preşedintelui completului de judecată.

Cu ocazia audierii, martorul nu are voie să citească un răspuns scris de mai înainte, însă, cu încuviinţarea preşedintelui, se poate folosi de însemnări cu privire la cifre sau denumiri.

Codul de procedură civilă precizează că martorul care nu cunoaşte limba română va fi audiat prin intermediul unui traducător autorizat. Dacă nu poate fi asigurată prezenţa unui traducător autorizat, martorul va fi audiat prin intermediul unei persoane de încredere care cunoaşte limba respectivă. În situaţia în care martorul este mut, surd sau surdo - mut sau, din orice altă cauză, nu se poate exprima ori nu înţelege întrebările care i se pun, comunicarea cu acesta se va face în scris, iar dacă nu poate citi sau scrie, se va folosi un interpret. Declaraţia martorului se consemnează în scris de către grefier, după dictarea preşedintelui completului de judecată şi se semnează de judecător, grefier şi martor.

În aprecierea probei cu martori, judecătorul are în vedere sinceritatea acestora şi împrejurările în care au cunoscut faptele relatate ce fac obiectul declaraţiei date.

De asemenea, judecătorul  analizează dacă această declaraţie se corelează sau nu cu alte probe administrate în cauză.

Codul de procedură civilă prevede că martorul poate solicita să i se plătească cheltuielile de transport, cazare şi masă, dacă este din altă localitate.

Totodată, martorul are dreptul să fie despăgubit pentru acoperirea veniturilor pe care le-ar fi obţinut dacă ar fi lucrat pe durata lipsei de la locul de muncă datorită chemării în faţa instanţei de judecată.

Citit 3779 ori Ultima modificare Luni, 03 Octombrie 2016 21:20

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.