Evaluaţi acest articol
(12 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Partajul succesoral se poate solicita în instanţă odată cu acţiunea civilă pentru constatarea deschiderii succesiunii, stabilirea moştenitorilor şi a cotelor acestora sau, ulterior, pe cale separată printr-o acţiune distinctă.

De asemenea, partajul succesoral se poate cere în instanţă şi după dezbaterea succesiunii la notariat, când părţile nu s-au înţeles cu privire la ieşirea din indiviziune pe cale amiabilă.

Cererea de partaj succesoral trebuie să cuprindă următoarele menţiuni:

- elementele de identificare a părţilor (numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa acestora, codul numeric personal etc.);
- numele şi prenumele defunctului, locul şi data deschiderii succesiunii;
- numele şi prenumele celor îndreptăţiţi la moştenire cu precizarea, eventual, a cotelor părţi cuvenite fiecăruia;
- averea succesorală supusă partajului (bunurile mobile şi imobile care urmează să fie împărţite), valoarea provizorie a acestora, indicarea locului unde se află, precum şi a persoanei care le deţine sau le administrează;
- modalitatea prin care reclamantul doreşte să se realizeze ieşirea din indiviziune, etc.;
- motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea (nu este obligatoriu ca reclamantul să indice textul de lege, deoarece judecătorul face încadrarea juridică în funcţie de obiectul cererii şi motivele de fapt invocate);
- probele în dovedirea cererii: înscrisuri (acte de stare civilă, certificatul de moştenitor, dacă există, acte privind exercitarea dreptului de opţiune succesorală, titluri de proprietate pentru bunurile succesorale etc.), interogatoriu, martori, expertiză judiciară pentru identificarea şi evaluarea bunurilor, precum şi pentru stabilirea modalităţilor de ieşire din indiviziune, a loturilor şi sultelor corespunzătoare, expertiză contabilă etc.;
- semnătura reclamantului sau a reprezentantului acestuia.

Înainte de depunerea cererii la instanţa de judecată, reclamantul trebuie să se adreseze notarului public pentru a verifica evidenţele succesorale prevăzute de Codul civil. După efectuarea acestei verificări, notarul eliberează o încheiere pe care reclamantul o va anexa cererii de chemare în judecată.

În situaţia în care succesiunea include şi un bun imobil, reclamantul trebuie să ataşeze la cerere extrasul de carte funciară sau, dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, certificatul care atestă acest fapt.

Cererea de partaj succesoral se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială se află ultimul domiciliu al defunctului şi se timbrează potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Citit 2195 ori Ultima modificare Luni, 20 Februarie 2017 18:00