BREVIAR JURIDIC | Abandonul de familie
Foto: Sursa foto: coltuc.ro

BREVIAR JURIDIC | Abandonul de familie
Evaluaţi acest articol
(10 voturi)

Codul penal defineşte abandonul de familie ca fiind fapta persoanei care, deşi are obligaţia legală de întreţinere faţă de o altă persoană, o părăseşte, o alungă sau o lasă fără ajutor, expunând-o unor suferinţe fizice sau morale.

De asemenea, săvârşeşte infracţiunea de abandon de familie persoana care, cu rea - credinţă, nu îşi îndeplineşte obligaţia de întreţinere prevăzută de lege sau nu plăteşte, pe o perioadă de trei luni, pensia de întreţinere stabilită prin hotărâre judecătorească pentru persoana îndreptăţită.

Termenul de trei luni se calculează de la data ultimei plăţi a pensiei de întreţinere sau de la data la care hotărârea a devenit executorie.

Persoanele între care există obligaţia de întreţinere sunt indicate în Codul civil, şi anume: între soţ şi soţie, părinţi şi copii, bunici şi nepoţi, fraţi şi surori, precum şi între alte persoane prevăzute de lege.

Potrivit Codului penal, constituie infracţiunea de abandon de familie şi neexecutarea, cu rea - credinţă, de către persoana condamnată a prestaţiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească în favoarea persoanelor îndreptăţite la întreţinere din partea victimei infracţiunii.

Plângerea penală pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie se formulează în scris.

Persoana vătămată trebuie să precizeze persoana care nu şi-a îndeplinit obligaţia de întreţinere, precum şi în ce constă fapta respectivă.

Faptele de abandon de familie se pedepsesc cu închisoare de la şase luni la trei ani sau cu amendă.

În cazul în care inculpatul îşi îndeplineşte de bunăvoie obligaţiile de plată înainte de terminarea urmăririi penale (în perioada în care se efectuează cercetări de către organele de poliţie), fapta nu se pedepseşte.

Dacă, până la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare pentru infracţiunea de abandon de familie, inculpatul îşi îndeplineşte obligaţiile, instanţa de judecată dispune amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar şi în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

Citit 2223 ori Ultima modificare Luni, 13 Februarie 2017 23:41