BREVIAR JURIDIC | Amânarea procesului civil

BREVIAR JURIDIC | Amânarea procesului civil
Evaluaţi acest articol
(20 voturi)

Codul de procedură civilă reglementează în mod expres trei situaţii în care instanţa de judecată poate să dispună amânarea procesului civil, şi anume:

- amânarea cauzei care nu este în stare de judecată (solicitată la începutul şedinţei de judecată);
- amânarea judecăţii prin învoiala părţilor;
- amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare.

Amânarea cauzei solicitată de părţi la începutul şedinţei de judecată poate fi dispusă, de exemplu, când se invocă lipsa de procedură privind citarea unei părţi, necitarea martorilor, lipsa raportului de expertiză sau a răspunsului unor instituţii la relaţiile solicitate de instanţă etc. Amânarea judecăţii prin învoiala părţilor poate fi încuviinţată de instanţa de judecată doar o singură dată în cursul procesului.

Acordul părţilor trebuie să fie exprimat direct în faţa instanţei sau prin cerere depusă la dosar. Nu este suficient un acord tacit, desprins din neprezentarea părţilor la judecată.

În practica judiciară sunt cazuri când, în orice fază a judecăţii, părţile solicită amânarea cauzei pentru soluţionarea procesului pe cale amiabilă, prin mediere sau prin încheierea unei tranzacţii judiciare.

Amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare poate fi dispusă la cererea părţii interesate, însă numai pentru motive temeinice şi care, în acelaşi timp, nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului acesteia.

Cererea de acordare a unui termen de judecată pentru lipsă de apărare are caracter excepţional şi poate fi formulată (oral sau în scris) în orice fază procesuală (în primă instanţă sau în căile de atac), precum şi în faza executării silite. La cerere trebuie să se anexeze acte doveditoare (certificat medical, bilet de ieşire din spital, dovada lipsei din ţară în perioada în care este stabilit termenul de judecată etc.).

Dacă se constată că nu sunt motive temeinice şi se urmăreşte doar tergiversarea judecăţii, instanţa respinge cererea. În acest caz, la solicitarea persoanei care a formulat cererea, instanţa de judecată are obligaţia să amâne pronunţarea hotărârii pentru a i se da posibilitatea părţii respective să depună la dosar concluzii scrise.

Codul de procedură civilă prevede că pronunţarea hotărârii poate fi amânată pentru un termen care să nu depăşească 15 zile.

Citit 2960 ori Ultima modificare Luni, 10 Aprilie 2017 18:47

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.