Cererea de chemare în judecată

Cererea de chemare în judecată

Marius Negri
Evaluaţi acest articol
(11 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Cererea de chemare în judecată este actul de procedură prin care o persoană se adresează instanţei pentru soluţionarea unei pretenţii civile.

Această cerere trebuie să cuprindă elementele precizate expres şi limitativ în Codul de procedură civilă, şi anume:
- datele pentru identificarea părţilor din proces: numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa (pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul), codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală etc.
De asemenea, cererea  de chemare în judecată poate cuprinde şi adresa electronică, numărul de telefon sau numărul de fax.
- numele, prenumele şi calitatea persoanei care reprezintă partea în proces, iar dacă partea este reprezentată de avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional;
- obiectul cererii, adică pretenţia concretă pe care reclamantul o are împotriva pârâtului ( ex. obligarea la plata unei sume de bani, revendicarea unui bun mobil sau imobil, desfacerea căsătoriei, partajul bunurilor comune, desfiinţarea unui act juridic etc).
Când obiectul cererii este evaluabil în bani, reclamantul trebuie să precizeze valoarea acestuia pentru stabilirea taxei judiciare de timbru şi a instanţei competente să judece procesul (ex. dacă se formulează o acţiune în pretenţii prin care se solicită despăgubiri în valoare de până la 200.000 de lei inclusiv, competenţa de soluţionare a cauzei în primă instanţă aparţine judecătoriei, iar dacă valoarea este mai mare de 200.000 de lei, competenţa revine tribunalului).
- motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea.
Nu este obligatoriu ca reclamantul să indice temeiul de drept pe care se întemeiază cererea, întrucât încadrarea juridică a situaţiei de fapt ce a determinat conflictul între părţi este făcută de judecătorul care soluţionează litigiul respectiv.
- dovezile pe care reclamantul le solicită să fie administrate în proces (înscrisuri, interogatoriu, martori, expertiză, cercetare la faţa locului etc.).
- semnătura reclamantului ori a reprezentantului acestuia (mandatar sau avocat).


Citit 1358 ori Ultima modificare Luni, 10 Iulie 2017 22:41

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.