6 august - Schimbarea la față

Vineri, 04 August 2023 14:20 | Publicat în MAGAZIN
Cu șase zile înainte de Paști, Iisus îi ia cu Sine pe trei dintre ucenici (Petru, Iacov și Ioan) pe muntele Tabor din apropierea Ierusalimului.  Acolo, „(Iisus) S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El”. „...un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascult ...