FINALIZARE PROIECT Decembrie 2023   “ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE IN CADRUL FIRMEI MY DENT DIGITAL DENTISTRY SRL”   Beneficiar: MY DENT DIGITAL DENTISTRY S.R.L., Cod SMIS 161837, Nr. Contract de finanțare: 363/POC/411/AM/07.09.2023 Valoarea totala a proiectului: 1.120.860,67 lei, din care asistenta financiara nerambursabila din FEDR/FC/FSE/ILMT + Buget național, este de 968.077,05 lei. Proiectul s-a implementat în Regiunea Sud-Est, Municipiul Galați, Str. Universi ...
Recunoscut pe plan local, naţional şi internaţional, având o carieră prestigioasă în domeniul psihiatriei, prof. univ. dr. Michael Davidson - născut în Galaţi şi fost elev al Liceului „Vasile Alecsandri” - este propus pentru acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”. Proiectul de hotărâre este iniţiat de consilierul local PSD Claudiu-Ionuț Vasile, directorul medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galaţi, şi a ajun ...
  12.12.2023   Centrul de Consultanță si Studii Europene SRL  si Agenția Judeteană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați au derulat în regiunea Sud-Est a țării, începând cu data de 01.09.2021, proiectul „ IDEMA-Integrare Durabilă prin educație, mediere și antreprenoriat a tinerilor din regiunea de Sud-Est” POCU/908/1/3/150494. Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 532 de tineri NEETs din regiunea de Sud-Est. Acest ...
 12.12.2023  EUZONE CONSULTANCY NETWORK SRL în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați a derulat în regiunea Sud-Est a țării, începând cu data de 29.06.2022, proiectul „CRESTE- Calificarea si angajarea pentru tânăra generație” POCU 991/1/3/153948 Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri si imbunătăţirea nivelului de competenţe  pentru 378 tineri din categoria NEETs din regiunea de Su ...
  Comunicat de presă   „Înființare Centru de zi de asistență și recuperare, cu echipa mobilă de îngrijire la domiciliu, cu o capacitate totală de 75 de locuri, în comuna Tulucești, județul Galați”  „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” U.A.T. COMUNA TULUCEȘTI, în calitate de beneficiar, anunță semnarea contractului de finanțare nr. 2017/13.11.2023 pentru implementarea proiectului „Înființare Centru de zi de asistență și recuperare, cu ...
APA CANAL S.A. Galați, în colaborare cu CITADINA și TANCRAD, a demarat lucrări de reabilitare pe conducta magistrală de aducțiune Dn1200mm front captare Vadu-Roșca – Galați, în Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați – etapa 2, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027. În cadrul acestui proiect se vor executa lucrări de înlocuire a cca. 2.500 metri de conductă ...

RESTART-UP Activități de integrare a tinerilor NEETs

Miercuri, 06 Decembrie 2023 12:12 | Publicat în Bani Europeni
Decembrie 2023 Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați a derulat în regiunea Sud-Est a țării, începând cu data de 20.06.2022, proiectul „RESTART-UP Activități de integrare a tinerilor NEETs prin identificarea nevoilor, îmbunătățirea nivelul de competențe și acționarea în vederea creșterii ocupării pe piața muncii ”POCU/991/1/3/153727 Obiectivul general al proiectului a fost ...

”Ajut, deci exist”

Miercuri, 06 Decembrie 2023 14:37 | Publicat în Regional
„Ajut, deci exist”, este numele proiectului implementat de elevii unui liceu din Galaţi împreună cu reprezentanţii Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”. Enoriașii parohiei, cu binecuvântarea ÎPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos și în parteneriat cu Liceul Teoretic „Marin Coman“ au desfășurat mai multe activităţi culturale, misionare și social-filantropice. Elevii clasei a IX-a de la unitatea de învăţământ menţionată, sub îndrumarea dirigintei, prof. Ancuţ ...

Comunicat de presă demarare proiect

Marți, 05 Decembrie 2023 12:01 | Publicat în Bani Europeni
Beneficiarul Assfalti Roads SRL, cod de identificare fiscala 39850910, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/1262/2018, cu sediul în județul Galaţi, B-dul Dunărea 28, localitatea Galaţi, anunță începerea proiectului de investiție cu titlul “Investiții în vederea dezvoltării activității economice a ASSFALTI ROADS ACM S.R.L.”, proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza contract ...
Pagina 6 din 13