Investim în oameni, pentru viitorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Investim în oameni, pentru viitorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
Evaluaţi acest articol
(27 voturi)

Prof. univ. dr. ing. dr. ec. habil. Silvius Stanciu, un alt candidat dintre cei şase care ţintesc poziţia de rector al Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, este bine-cunoscut comunităţii academice din postura de prorector, în ultimul mandat responsabil de cercetare şi dezvoltare instituţională, dar şi de parteneriatul cu mediul economico-social, iar anterior, în perioada 2019-2020, responsabil de strategiile universitare, managementul calităţii şi relaţia cu studenţii. 

Potrivit propriului plan managerial, pe care l-a prezentat la întâlnirile cu membrii facultăţilor, prof. Stanciu a contribuit semnificativ, din poziţiile deţinute anterior în sistemul managerial al Universităţii "Dunărea de Jos", la creșterea producției științifice instituționale şi a gradului de finanţare a cercetării instituţionale, asigurând fonduri pentru cercetare, plata taxelor aferente publicării, conferinţelor şi consultanței pe proiecte, precum şi la creșterea vizibilității științifice instituționale. 

Ce îşi doreşte prof. Silvius Stanciu pentru comunitatea academică de la ”Dunărea de Jos” în viitorul mandat, în eventualitatea în care îl va câştiga? Respect, predictibilitate şi performanţă instituţională, promovarea unei culturi organizaționale bazate pe adaptabilitate și reziliență. Este convins că va putea atinge aceste obiective, împreună cu oamenii universităţii, prin: îmbunătăţirea climatului organizaţional, reducerea formalităţilor administrative prin digitalizare, creşterea numărului de candidaţi la admitere, creşterea ratei de absolvire, respectiv reducerea ratei abandonului şcolar, formarea mai multor parteneriate interne, cu mediul de afaceri şi cu instituţiile publice, precum şi externe, cu alte instituţii de învăţământ superior, îmbunătăţirea infrastructurii (inclusiv IT şi resurse digitale), creşterea gradului de satisfacţie a studenţilor, atât în ceea ce priveşte serviciile educaționale, cât și calitatea vieții. Prof. Silvius Stanciu îşi mai propune promovarea excelenței academice și a inovării în educație și CDI&TT, precum şi evaluarea periodică a eficacității strategiilor și a performanței instituționale, pentru a îmbunătăţi şi ajusta planurile de management în consecinţă, ţinând cont, evident, şi de feedback-ul intern şi extern. Printre priorităţile sale se numără promovarea proiectelor interdisciplinare, asigurarea de spaţii de cercetare şi educaţionale moderne şi dotate la standardele actuale, recunoaşterea naţională şi internaţională pentru Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi şi oamenii săi.  

"Combinația dintre puterea de muncă, inovare și capacitatea de a găsi soluții este esențială pentru progresul și succesul unei instituții academice. Inovarea reprezintă motorul progresului și al dezvoltării continue, pentru că implică abilitatea de a găsi noi moduri de abordare a problemelor, de a genera idei proaspete și de a implementa schimbări pozitive. Promovarea inovării în procesele educaționale, în cercetare și în managementul universitar poate contribui semnificativ la consolidarea poziției universității în peisajul academic și în societate. Integritatea și etica sunt fundamentale în toate aspectele vieții și mai ales în rolul de rector al unei universități. Personal, mă consider un om deschis și sincer în comunicare, cu respect și înțelegere față de diversitate, care îşi asumă responsabilitatea deciziilor și a efectelor acestora. De la ceilalţi, aştept exact ceea ce ofer  şi eu: acțiuni bazate pe justiție și echitate, respect și fair-play în relațiile cu membrii comunității, empatie și incluziune în dezvoltarea unui mediu instituțional inclusiv și prietenos cu toți membrii comunității academice. Dedicarea și angajamentul pentru activitățile derulate, tenacitate în atingerea obiectivelor educaționale și de cercetare printr-o muncă asiduă și consistentă sunt atribute care inspiră și motivează ceilalți membri ai comunității academice să își depășească limitele și să își atingă potențialul maxim. Prin cultivarea acestor abilități și promovarea acestor valori în rândul membrilor comunității academice, universitatea poate deveni un centru de excelență, recunoscut pentru inovare și contribuțiile semnificative la progresul cunoașterii și dezvoltarea societății", a conchis prof. Silvius Stanciu. 

CV-ul Prof. univ. dr. ing. dr. ec. habil. Silvius Stanciu poate fi vizualizat în documentul PDF. atașat la finalul acestui articol.

REALIZĂRI

 • 2 teze de doctorat (în domeniul ingineresc, respectiv economic)
 • 1 teză de abilitare în Domeniul IMADR
 • 35 cărți, capitole de cărți, volume colective în calitate de prim autor/autor/editor
 • 150 publicații științifice în reviste/volume conferințe indexate Web of Science – Clarivate Analytics
 • 100 articole publicate în reviste/volume ale unor manifestări științifice indexate în baze de date internaționale
 • peste 40 de proiecte de cercetare, din care 12 în calitate de manager de proiect 

Menţionăm că acest articol a fost publicat fără contribuţii financiare din partea candidatului, la solicitarea acestuia, pentru informarea cât mai corectă a cititorilor noştri şi, evident, a membrilor comunităţii academice de la ”Dunărea de Jos”. 

Citit 3339 ori Ultima modificare Duminică, 21 Aprilie 2024 18:51

1 comentariu

 • postat de un galatean
  Sâmbătă, 20 Aprilie 2024 17:46
  5.13.153.***
  Un prorector care s-a zbatut mult!
  A reusit sa realizeze multe si este foarte dinamic!
  Felicitari pentru tot ce a realizat!
  10
  14

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.