desprind numai frumos din orişicând ş-apoi îl dau pe tot, la totdeauna - nici nu mă tem şi nici nu-mi pare rău că iau din toate şi răstorn într-una! scot pur şi simplu din uitare, scot cu inima la cine mă aşteaptă şi mă primeşte-n suflet şi în vis şi…

Poemul şi Caleaşca de la Fix (despre paradis)

Scris de Miercuri, 20 Noiembrie 2019

Vin să-ţi aduc trei flori şi două madrigale, şi-un strop de apă, şi-o dulceaţă, şi-un sărut - vin tulburat, vin fără milă, fără teamă când câinii, sfinţii şi păgânii dorm de mult !!! Mă dichisesc până la os, până la sânge, până la zero fără cinci mă dichisesc - la…
de plânsul cui mai sunt cariatide? pe ţeava puştii gloanţele se sting, şi – în cutii poştale ruginite – perfect se surpă ultimul paing lumină grea-n halouri – nu se poate citi pe crucea nopţii cum s-adună doar câteva iubiri automate şi nişte lupi înflăcăraţi de lună şi câtă frumuseţe…
Şi-am întrebat...să-mi spună şi să-nvăţ: nimica nu-i, dacă nu e Mişcare !!?? Mişcarea ţine totul într-un Punct: cel mai frumos, mai simplu şi mai mare din câte puncte-au fost şi vor mai fi pe Linia subţire şi flămândă dintre o viaţă ieftină şi-n van, şi-o moarte scumpă/schimnică la pândă !!??…
DIN ABSTRACT GENUIN SPRE CONCRET ÎNCÂLCIT– lunecare de sens, mâzgălire de nimb, dor de visul rămas singur, în(măr)murit într-un timp fără loc, într-un loc fără timp !!! „da” începe urât şi sfârşeşte urât, „nu” începe „frumos” şi sfârşeşte „frumos”, se de/scrie „atât”, se citeşte „atât” – nici un dram de…
Te rog să-mi (s)pui nu-mă-uita/ la capătul dinspre plecare, să nu stau singur când voi fi/ în (contra)starea următoare – ca întrebarea la răspuns/ mă duc să văd cum se întâmplă absenţa-n haos, punct cu punct,/ şi cum prin întuneric îmblă fiindcă ce-i adânc şi sfânt/ nu se (re)naşte pe…

ULTIMA OARĂ (viaţă de chibrit)

Scris de Miercuri, 13 Noiembrie 2019

a ULTIMA OARĂ ninsorile LUNII îţi lasă pe rochie fluturi imenşi – cămaşa de forţă-şi azvârle nebunii şi fug să se-mbrace în flori de măceş !!! aşteaptă străpunşi cu secanta LUNARĂ, sărută iluzii muiate-n cianuri, de parc-ar muri pentru ULTIMA OARĂ, să-i plângă măceşul aprins în păduri !!! doar ULTIMA…
toamnă adâncă, toamnă înaltă, lumea aceasta, lumea cealaltă, cât înăuntru pogoară n-afară – FIE-I DE-A PURURI ŢĂRÂNA UŞOARĂ !!! câtă durere în dor şi-n durare umblă aievea să se-nfăşoare, câtă lumină răzbate dincoace – FIE-I DE-A PURURI HODINA ÎN PACE !!! chiar se aude, chiar se şi vede fără vro…
nu am mai plâns de multă vreme - de când m-a dat mama afară din pântec şi auzeam cum absenţa îşi drege glasul să mă cheme într-o lume cu verdeaţă şi cântec !!! până acum am trăit cu ochii uscaţi, însă astăzi toate lacrămile trecutului au dat năvală când am…

SACRALITATE (la mormântul poetului Rodian Drăgoi)

Scris de Sâmbătă, 09 Noiembrie 2019

umblu prin Absenţă, tac şi vreau să întreb de unde până unde ţine... să întreb de ce s-a dus timpul Viitor... cine pătrunde într-acest Adânc molipsitor pentru cei Înalţi, să ne aducă sensul Poeziei înapoi, printre condamnaţi la falsă rugă, printre osândiţi la visuri goale, printre sfinte flăcări haimanale !!!…

CEVA (şi alt fel de CEVA)

Scris de Vineri, 08 Noiembrie 2019

sunt clipe rotunde, sunt clipe pătrate, sunt clipe înalte şi verzi şi uscate, sunt clipe adânci şi sunt clipe mărunte, sunt clipe în care nimic nu s-ascunde, sunt clipe în care s-ascunde o viaţă cum noaptea în beznă şi negura-n ceaţă, sunt clipe în care s-ascunde o moarte cum tot…

HOŢUL de CAI (matematic tangou)

Scris de Joi, 07 Noiembrie 2019

şi voi fura un cal... şi voi veni cu-n sac de sărutări până acasă - răstoarnă-le pe umeri şi pe sâni - zăpada va rămâne credincioasăvoi mai fura un cal... şi voi venisă văd vro sărutare de mai este şi să-ţi mai las vro câteva, aşa, ca făt frumos ilenei…
lebede albe, lebede negre - pe vârful picioarelor, înalt şi adânc şi răscolitor, îmbrăţişare sufletească până când se întunecă, mângâiere nocturnă până când se revarsă altă lumină într-alt plâns şi dor - ce frumos alunecă şi alunecă şi alunecă până când luna face cale întoarsă şi se opreşte şi admiră,…

Domnişoara Exemplară (dosarele Z)

Scris de Marți, 05 Noiembrie 2019

domnişoara-i Frumuseţe exemplară, destul de tristă şi înlăcrămată uneori - ieri, la ora cânt clopotele bat pentru utrenie, am văzut-o singură şi pustie într-o gară, într-o rochie mătăsoasă, neagră şi lungă, şi în braţele-i marmoreene cu o mie şi una de flori !!! cred că aş vrea să ştiu pe…

PSALM cu literă MARE (şi fără cuvinte)

Scris de Luni, 04 Noiembrie 2019

Atâta blestem şi zadar şi banal,/ atâta cruzime – n-ai unde să stai sau să pleci, a pierit/ chiar sfânta Treime !!! Întregul s-a frânt, a căzut în genunchi/ şi tace aiurea, iar domnul Neant hohoteşte stăpân,/ şi-ascute securea să taie sămânţa lui Unu din Veci:/ principiul pe care l-am…

POSTUM PREVENTIV (considerabil vals)

Scris de Sâmbătă, 02 Noiembrie 2019

Moto: „moartea nu vine odată cu vârsta, ci odată cu uitarea” (Gabriel Garcia Marquez) ascult cum se scutură liniştea-n cer de-atâta uitare, cum tremură sufletul meu efemer, dar ţie nu-ţi pare oleacă de rău şi de trist şi de dor pe urmele mele rămase-n ţărână, să vezi cum cobor cu…
pe limba cuvintelor tale sunt grâu/ cu patria-n fire – căţelul pământului latră la cer,/ prin paiul subţire! eu am ciocârlie-n cuibar şi-n văzduh,/ pe vârfuri am pâine din darul adâncului plin cu ţărani/ rămaşi fără mâine! prin maci umblă sângele lor sfinţitor/ de ziuă şi noapte – miroase a…
tu vezi şi auzi foarte bine/ ce rău şi urât e afară – deschide-i, primeşte-l în casă,/ ai milă...că poate să piară ştii cine-i...tu ştii, nu se poate/ să nu-l fi visat, nu se poate să nu-l fi citit, nu se poate/ să nu-l fi iubit, nu se poate să…

BULETIN de ŞTIRI (mic... tratat de RĂZBUNARE)

Scris de Miercuri, 30 Octombrie 2019

ZACE FRIGU-N SUFLET CA-NTR-O MONASTIRE, intră noaptea-n mine ca o maică-n schit - nu am nici o veste despre nemurire, peste prag îmi trece tot ce n-am iubit !!! unde-o fi paingul cel de-odinioară ??? cred că nu mai are lacrimi şi s-a dus tocmai lângă steaua mea rămasă chioară,…

DIRECŢIE şi SENS (psalm de mulţumire)

Scris de Marți, 29 Octombrie 2019

o, doamne, câţi fluturi de lampă aşteaptă pornirea luminii - nu au nici astâmpăr, nici foame, nici sete, nici somn, nici răbdare, nici milă nu au şi nici teamă, nimica nu-i poate întoarce din visul şi gândul şi zborul spre moartea cea mică sau mare !!! nu cred că există…

TRENUL de ATUNCI (postum târziu)

Scris de Luni, 28 Octombrie 2019

DIN TOT ADÂNCUL SUFLETULUI TĂU blândeţi des/tristătoare se revarsă şi mă cuprind cu sanctitatea lor, ca pe o umbră peticită, arsă de-atâta veşnicie-ntr-un zadar, cu ochii pe cărarea dinspre gară, poate se-ndură trenul de ATUNCI şi mi te-aduce-n cea din urmă oară !!! poate se-ndură trenul de ATUNCI şi nu…
Uitaţi-vă la Cer, uitaţi-vă la Pământ pentru că numai AŞA se vede şi se aude ce şi cum Scrie la Carte, numai AŞA se înţelege morfologia şi sintaxa Iubirii - ŞI AŞA MAI DEPARTE !!! Mereu amintiţi-vă că Azi a fost Mâine, că Mâine o să fie un simplu Ieri…
S-APROPIE LUMINA DE-NTUNERIC, mersul de stat şi funia de par - eonul fuge-nfricoşat de sine, nimic de tot şi n-am de am habar nici nu visez că am trecut odată prin fermecarea sufletului tău - cerul se face una cu pământul, susurul tace-n frunză şi-n pârău cenuşa se aşterne ca…

TU ştii CEL mai BINE (dosarele XYZ)

Scris de Joi, 24 Octombrie 2019

„o, mamă, dulce mamă, din negură de vremi/ pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi;/ deasupra criptei negre a sfântului mormânt/ se scutură salcâmii de toamnă şi de vânt,/ se bat încet din ramuri, îngână glasul tău.../ mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu” (MIHAI EMINESCU…
Pagina 13 din 79