Evaluaţi acest articol
(7 voturi)
1 comentariu

Casa de Asigurări de Sănătate a publicat o listă a serviciilor medicale şi a medicamentelelor care nu sunt decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), pe cardul de sănătate, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse.

Conform Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), serviciile care nu sunt decontate din FNUASS sunt următoarele: a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţa medicală la locul de muncă, asistenţa medicală a sportivilor; b) unele servicii medicale de înaltă performanţă, altele decât cele prevăzute în norme; c) unele servicii de asistenţă stomatologică, altele decât cele prevăzute în norme; d) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort; e) corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 ani, cu excepţia reconstrucţiei mamare prin endoprotezare în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice; f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport, altele decât cele prevăzute în norme; g) serviciile medicale solicitate şi eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor şi eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguraţilor, cu excepţia celor prevăzute în norme; h) fertilizarea in vitro; i) asistenţă medicală la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacităţii de muncă, a încadrării şi reevaluării gradului de handicap; j) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului.

Cazare contra cost, la cerere, pentru pacienţii cu internare de zi

Din aceeaşi listă fac parte şi următoarele servicii: k) contribuţia personală din preţul medicamentelor, al unor servicii medicale şi al dispozitivelor medicale; l) serviciile medicale solicitate de asigurat; m) unele servicii şi proceduri de reabilitare, altele decât cele prevăzute în norme; n) cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţile medico-sociale; o) serviciile acordate în cadrul secţiilor/ clinicilor de boli profesionale şi ale cabinetelor de medicină a muncii; p) serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi; q) cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi medici dentişti pe perioada rezidenţialului; serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning familial din structura spitalului; r) cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare a distroficilor, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii; s) activităţile care prezintă un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sănătate publică: dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie; t) cheltuielile prevăzute la art. 93 alin. (5) şi, după caz, alin. (5^1) şi alin. (5^5) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unităţile de primire a urgenţelor şi compartimentele de primire a urgenţelor cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de urgenţă, aprobate în condiţiile legii.

Precizări importante

Pentru serviciile care nu sunt decontate din Fond, necesare personalului Armatei şi al Ministerului Afacerilor Interne care a fost rănit, a devenit invalid ori a dobândit alte afecţiuni fizice sau psihice pe timpul participării la acţiuni militare ori în legătură cu acestea, contravaloarea se asigură de la bugetul de stat, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. Serviciile prevăzute la lit. b), c), f) si m) şi contribuţia personală prevăzută la lit. k) se stabilesc prin contractul-cadru. Cheltuielile pentru activităţile prevăzute la lit. q), r) si s) se suportă din bugetul de stat. Cheltuielile pentru activităţile prevăzute lit. n) se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

Citit 1067 ori Ultima modificare Miercuri, 17 Iulie 2019 19:26

1 comentariu

  • postat de ariciul Joi, 18 Iulie 2019 12:16 92.114.82.*** Link la comentariu
    1
    2

    Ce informatie e aia ma ....altele decat cele trecute in norme?Care pacient ma cu card de sanatate cunoaste serviciile trecute in norme?Va spus vreun stomatolog ma ;Aceaste lucrari sunt decontate de CNAS?Fiindca sunt unele decontate ma,am avut extractii decontate pe jumatate ori plombare decontata total.Un fel de bonul la o lucrare de 3000 roni o reducere de 20-30 roni.Ba nu mai umblati cu prostii reveniti-va fiindca vor supravietui doar cei cu bani si la doctori,doar cei foarte buni.Apa de ploaie se va scurge la canalizare in sf.morminte.Daaa stiu.sistemul e de vina.Cum o arata sistemul asta ma ?e inalt,drept,stramb,blond?brunet?Truditilor.Valizele cu bani nu va urmeaza ,in saltul cel mare.Doar sicriul si .....Care-si va permite va avea un monoment de neam prost care nui va folosi la nimic,fiindca un mormant plin de petunii,va fi mult mai agreat.

    Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.