Simt profunzimea somnului în zbor, dar va să vină, pe ne/aşteptate, oprirea naltă, pentru odinire, să mă trezească la realitate! Simt stare-ntr-un târcol apropiat de ceastă heruvimică zburare printre visarea celor duşi acolo şi-a celor înc-aici... şi-n contra/stare! Şi dorm, şi zbor... şi nimenea nu cere răgaz pentru trezire şi-nviere! Dar golul greu din suflet şi din gând, şi destrămarea din morfologie îmi spun că-ntr-o clipită următoare realitatea nu mai întâr ...
Eşti o mincinoasă mută, surdă, proastă - mă nenoroceşte mutra ta sticlită, nu mai scap de tine, parcă stai la pândă, eşti o astringentă, eşti o aguridă! Eşti tulburătoare, mă apucă plânsul - când mă uit la tine văd ce-am fost odată şi mi-arăţi că-s altul, zi de zi, că nu se poate-ntoarce timpul, să (nu) se mai vadă! Şi te dai concavă, şi te dai convexă, şi dai rotundă, şi te dai pătrată - eşti o re/vizoare şi-o retro/vizoare, mi-aminteşti (întruna) d ...
Pe dealul meu cu flori de câmp te scriu încet, ca pe un Psalm... şi te păstrez ca pe-un Secret, şi te citesc şi te-nţeleg: numai cu tine sunt Întreg şi numai tu mă-nvredniceşti să nu mai cred că n-am să fiu ce nu mi-ai spus, dar ai lăsat un Semn de Carte şi un Semn de Ne/Uitat tot mai adânc, tot mai adânc, în ochiul drept şi-n ochiul stâng şi-n ce-am ştiut că nu-i nici Strâmb şi nici Păcat! Pe dealul meu cu flori de câmp aştept mereu şi tot mă rog şi tot mă sui ...
Un fluture de toamnă, rătăcit, erou târziu în efemeritate: alb în zigzag, printre deşertăciuni şi printre resemnări ne/vertebrate, un fel de-a fi năuc şi temerar, naiv cu nota zece la purtare, un gest al vieţii, ultim, delicat, aşa, ca o batistă-n fluturare! [ce pur şi simplu-ntr-un aiurea trist sub talpa toamnei ne/câştigătoare!] Şi într-acelaşi strâmt jur-împrejur parcă-i din ce în ce mai mult afară, şi timp şi loc mai larg în efemer, să văd cum veştejirea î ...
Ne/aşteptat... se-nclină, se-ndoaie şi se strâmbă corect, pe ne/simţite şi până la oprire, îşi pierde răsuflarea, se-ngroapă-n Sine, tandru, anticipând Latenţa din care-o să-(şi) inspire alt Început... şi altă (parcă aceeaşi) goană spre-afară, unde-ntruna-ncolţeşte Ne/Sfârşitul şi unde se frământă triumful Amăgirii... sub Semnul unui Unu... (zis nenea Mucalitul!) Ne/sinchisit... porneşte-(n) Ideea că (se) suie, pogoară, stă, clamează, scrâşneşte, râde, ...
Nimic de zis - într-un acord minor şi-ntr-o secundă, Alfa şi Omega bolborosesc şi clocotesc şi spun tot ce n-a spus, în veac, Biblioteca tuturor celor Lumi care au fost ne/vertebrate şi ne/putincioase, ne/drepte, ne/atinse de blestem, ne/demne-n chip şi fel până la oase! [şi-abia-i la Început, când nu se ştie ce (nu) va fi de-acu-ntr-o Veşnicie!] Nimic de zis - un dezacord minor, cu Alfa şi Omega-ntr-o secundă, desprinde şi cuprinde tot ce (n)-au ştiut/avut s-ascundă, să ...
Oare de ce, Lumina mea, n-ai stat la rând? de-atunci te strig şi te aştept, ştii tu de când – te rog s-auzi, te rog să vii printre cuvinte, printre vii, crizantemând, crizantemând, crizantemând! Şi câte toamne-au mai plecat...şi s-au întors fără surâsul tău frumos, cel mai frumos – de dorul tău trăiesc încet şi nici în moarte nu mai cred, singurătatea mi-a ajuns până la os! De dorul tău se duc secundele-napoi, se duc s-aducă cel Trecut cu amândoi, s-aducă tot ...
(Te)-ai răsărit dintr-un demult îndepărtat, blândă şi dreaptă, într-o margine de sat... şi-ai râs şi-ai plâns şi (te)-ai crescut pentr-un mărunt necunoscut, arătătoare de la nord până la sud! Şi tot aşa, noapte de noapte, zi de zi, ai mers cu mine printre-a fi şi a nu fi... şi te-ai nălţat şi stai mereu deasupra sufletului meu şi-mi luminezi cărarea în/spre Dumnezeu! A fost frumos, tulburător...şi ce frumos tu mergi pe sus, şi eu, şontâc-şontâc, pe jos... a ...
Motto: "ca nişte păsări ilegale/ ne ducem cuibul în spinare/ trăim în timpul morţii tale/ ori poate numai ni se pare!// plecarea ta n-a fost plecare/ a fost aducere-aminte/ că suntem îngeri... fiecare/ murdar de flăcări şi cuvinte!" (Iolanda Cremene) POETULE, nu-ţi mai scărpina emisferele cerebrale cu mâna altuia! Doar ştii că în creierul mare ţi-ai zidit/înălţat o piramidă cu vârful în jos! Dă-i dracului de sfincşi plictisiţi de lene şi de timp şi de amiază! doa ...
(!) sub ochiul Resemnării, necruţător şi calm, văd Liniştea...şi-o caut în Taina unui Psalm al Lacrămii trimise spre-adâncul meu mărunt, din naltul VEȘNICIEI pe care n-o ascund de-a lungul ori de-a latul vreunei vorbe goale, pe care-o duc în Crâşme şi o duc şi-n Catedrale, o duc şi în ISPITĂ, şi-n braţe...şi-n CUVÂNT îi caut LOC de LEAGĂN pe veci...din când în când (!)   (!) sub ochiul Resemnării, sever şi dinadins, aud şi văd Surpare continuă-n Cuprins, surp ...
Pagina 3 din 241