Acte necesare pentru a beneficia de pensie de urmaș

Acte necesare pentru a beneficia de pensie de urmaș
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Pensia de urmaș este obținută de copiii și soțul supraviețuitor, dacă decedatul era pensionar sau se apropia de vârsta de pensionare și îndeplinea condițiile.

Pentru a obține pensia de urmaș, este necesar să se depună următoarele acte: copie după actele de stare civilă, copie după actul de identitate, copie după certificatul de naștere, toate conforme cu originalul. Acte pentru stabilirea perioadei stagiului susținătorului decedat: adeverință privind perioadele asimilate luate în calcul în sistemul public, eliberată de casa de pensii; adeverință în original de certificare a perioadei de studii în învățământul superior, din care să rezulte durata normală și perioada studiilor, forma de învățământ (cursuri zi sau fără frecvenţă), precum și certificarea absolvirii acestora, în original; dovada de cotizare în alte sisteme: carnet de muncă, original și copie, sau adeverință pentru perioadele de cotizare în alte sisteme, după caz; adeverință privind perioadele valorificate la calculul pensiei din alte sisteme de pensii obligatorii, eliberată de casa de pensii, pentru situația în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar din alte sisteme de pensii, în original.

Alte acte necesare: livretul militar, original și copie, dacă este cazul, al susținătorului decedat; dovada încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă și cuantumul acesteia; decizia de încadrare în grad de invaliditate, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, în original; adeverință privind perioadele valorificate în sistemele de pensii obligatorii, eliberată de casa de pensii, în original; certificatul de deces (copie conformă cu originalul); adeverință de studii pentru elev sau student, în original; decizie de pensie; talon de plată a pensiei al soțului supraviețuitor, în cazul în care a realizat stagiu de cotizare în sisteme de pensii obligatorii (original și copie); decizia medicală asupra capacității de muncă (original).

 

Citit 890 ori Ultima modificare Vineri, 24 Martie 2023 09:31

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.