ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

Evaluaţi acest articol
(4 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 27.09.2018, orele 14:00, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri premergătoare în vederea inițierii Programului Multianual de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor din municipiul Galați;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport societatea Autogara Dumitru Impex S.R.L. pentru societatea Staer International S.A.;

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 296,24 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în Galați, str. Enăchiță Văcărescu, nr. 1;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8, b-dul Milcov, nr. 10A;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Oltului, nr. 11C;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură, nr. 96B;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Lozoveni, nr. 56;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 40, Aleea Colinei, nr. 15;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Oltului, nr. 3;

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Inspectoratul Școlar Județean Galați în vederea organizării și desfășurării concursului "Fii activ – Colectează Selectiv!", în perioada 1 octombrie 2018 – 1 februarie 2019, în unitățile școlare din municipiul Galați;

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 388/10.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru serviciul social Centrul Multifuncțional de Recuperare "Kids" din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;

13. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren aflat în domeniul public al municipiului Galați, situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 254, din administrarea Poliției Locale Galați în administrarea Consiliului Local Galați;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparații capitale pasaj Dunărea";

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor, nr. 88R;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Aurel Manolache, nr. 1E;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Borzești, nr. 22A;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Liliacului, nr. 9;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Liliacului, nr. 9A;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 9, str. Traian, nr. 204;

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

23. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

24. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 361 mp - proprietate publică a municipiului Galați;

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 749/19.12.2017 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

26. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Cultural – Educativă "Pianissimo" Galați în vederea organizării și desfășurării proiectului cultural- artistic "Galatz Fest Dance";

27. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului - sala de spectacole - aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Asociația "EastSide Culture", pe termen limitat

28. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare;

29. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 24;

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei I la H.C.L. nr. 334/30.05.2018 privind înființarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galați", cu modificările și completările ulterioare;

31. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului - sala de spectacole - aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Arhiepiscopia Dunării de Jos – Protoieria Galați, pe termen limitat;

32. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Cultural Artistică "Voces" Galați în vederea organizării Festivalului Național de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți "Voces Fest", ediția a II-a;

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, str. Morilor, nr. 147 – 149, lot 1/1;

34. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare, a unui imobil, situat în Galați, str. A. I. Cuza, nr. 30, către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, pentru perioada desfășurării activității;

35. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare, a două terenuri, proprietate a municipiului Galați, către Administrația Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală Apă Prut – Bârlad;

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatorului Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Buna Vestire”;

37. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al municipiului Galați pentru organizarea Programului “Școală după școală” în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 29 Galați”;

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea achiziționării a 50 de autobuze electric hibride în municipiul Galați;

39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Galați pentru o perioadă de patru ani și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public;

40. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

41. Interpelări, intervenții, cereri;
42. Diverse.”

(P)

 

Citit 2798 ori Ultima modificare Vineri, 21 Septembrie 2018 13:37