ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

Evaluaţi acest articol
(4 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

 “CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 25 10 2018, orele 14:00, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea  ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Anghel Saligny, nr. 107;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare conductă alimentare cu apă Dn 800 – Barboși – Micro 19";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare  Colegiul Tehnic Traian Vuia - Corp  școală";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  "Reabilitare conductă de apă brută Firul 4, Priza Dunării";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 318/07.09.2010 privind atribuirea directă prin contract de concesiune SC Gospodărire Urbană SA, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea în proiectul REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării, cod DTP2-084-2.2 și asigurarea fondurilor necesare implementării acestuia;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a terenului în suprafață de 6300 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat în Galați, str. Garofiței, nr. 8;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 19;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Cardaș Agricola, nr. 2A (fost str. Arcașilor, nr. 7, lot 1);

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Poliției Locale Galați, a unui imobil situat în Micro 17, zona Drumul de Centură, nr. 39 E;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 266/14.06.2007 privind înființarea, organizarea Serviciului Public “GeoTopoCad - Expert”(GTCE) pentru măsuratori geodezice și topografice, fotogrammetrie, teledetecție, cadastru, GIS, evaluare economică și expertiză tehnico-economică și juridică;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Cedrilor, nr. 13;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Elena Zamfirescu Eliza, nr. 34;

 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Lebedei, nr. 1;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 6 din 28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 698 din 13.12.2017 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați, pentru anul școlar 2018-2019;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc pentru sezonul rece 2018 – 2019;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 18, zona delimitată de strada 13 Decembrie, strada 9 Mai 1945 și strada Crinului";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8, zona delimitată la nord de limita cadastrală proprietate privată, la sud de limita cadastrală Patinoar Galați și bulevardul Henri Coandă, la est de bulevardul George Coșbuc, la vest de limite cadastrale proprietăți private și Patinoar Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Eurotransdar S.R.L. pentru Societatea Arcelor Mittal Galați S.A.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Ștefu Ion S.R.L. pentru Societatea Arcelor Mittal Galați S.A.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2018 - trimestrul III;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului – sala de spectacole – aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați, către Colegiul Național "Mihail Kogălniceanu" Galați, pe termen limitat;

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Movilei, nr. 97A;

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnați în Consiliul de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cotizației Asociației "SMURD" Galați, pentru anul 2018;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Dobrogei, nr.3;

 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Științei, nr. 11;

 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în Galați, str. Episcop Melchisedec Ștefănescu, nr. 22;

 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Mihai Bravu, nr. 32;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici propuși pentru obiectivul "Amenajare locuri de joacă pentru copii în municipiul Galați - 11 amplasamente";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Stații încărcare autovehicule electrice";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrul Integrat pentru Copii aflați în Situații de Risc";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrul de Recreere pentru Persoane Vârstnice – Tinerețe fără Bătrânețe";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Aleea Hortensiilor, nr. 28;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Teatrul Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 94/2017  privind  aprobarea  indicatorilor economici pentru obiectivul ”Construire parcare multietajată zona Mazepa I, aferent bl. R5”, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, a unor mijloace fixe, precum și scoaterea lor din funcțiune în vederea casării;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de utilizare a toaletelor publice modulare racordate la rețelele de utilități din municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 138/28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul "Grădiniță cu program normal nr. 40 –  cu 8 Săli";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 275 din 24.04.2018 privind schimbarea destinației unor imobile, proprietate publică a municipiului Galați, aflate în administrarea Colegiului Tehnic "Aurel Vlaicu";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 19, str. Alexandru Vlahuță, nr. 3;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 113/20.10.2016 privind înființarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Public Ecosal Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Transurb S.A Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Obstetrică – Ginecologie "Buna Vestire" Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 4 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în Galați, str. Episcop Melchisedec Ștefănescu, 58;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Amplasarea stații de reîncărcare autovehicule electrice în municipiul Galați” și a cheltuielilor legate;

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului - sala de spectacole - aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galați, către Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galați, pe termen limitat;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați” doamnei Rodoclia Zamfiropol;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, post mortem, muzicianului Puiu Crețu;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” unor sportivi;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 47/25.01.2018 privind aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei;

 

 1. Interpelări, intervenții, cereri;
 2. Diverse.”

 

(P)

Citit 2920 ori Ultima modificare Vineri, 19 Octombrie 2018 15:06