Ordine de zi, Consiliul Local Galați

Ordine de zi, Consiliul Local Galați

Facebook, Primăria Municipiului Galați
Evaluaţi acest articol
(8 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

”CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 30 05 2019, orele 1500, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 15, str. Ion Nenițescu, nr. 6;
 3. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Liceului Teoretic "Mircea Eliade" Galați;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 106/22.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Galați;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare  a persoanelor fizice/juridice care doresc să obțină calitatea de administratori de condominii;
 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea, în folosință gratuită, către Parohia "Sfânta Ana", a unui teren proprietate publică a municipiului Galați, situat pe str. Textiliștilor, nr. 1A;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați pentru perioada 2016-2019;
 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 2197 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Garofiței, nr. 8, Lot 2;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, strada Pictor Iosif Iser, nr. 43 A;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Salcâmilor, nr. 1;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, strada Cetățianul Ioan, nr. 3P;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Zimbrului, nr. 3;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 25, str. General Alexandru Cernat, 205;
 14. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Clubul Sportiv Atlas Galați pentru realizarea evenimentului Campionatul Național de Tenis pentru Seniori și Super Seniori, în perioada 25-30 iunie 2019;
 15. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a terenului, în suprafață de 47160 mp, proprietate publică a municipiului Galați, situat în Micro 19, str. Stadionului,      2;
 16. Proiect de hotărâre privind alipirea a 2 terenuri situate în Galați, str. Dr. Petru Groza, 8B, respectiv str. Dr. Petru Groza, nr. 8D;
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 407/27.10.2015 pentru aprobarea "Regulamentului privind modalitățile, condițiile și tarifele în baza cărora se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Galați" și a "Contractului prin care se stabilesc condițiile de exercitare a dreptului de acces furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice", cu modificările și completările ulterioare;
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 687/19.12.2018 privind încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social Galați și Fundația Familia, în vederea susținerii proiectului "Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate";
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole și a tarifelor pentru diverse servicii prestate de "Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard Galați";
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației pentru Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Galați;
 21. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion pentru realizarea evenimentului sportiv turneul de baschet 3x3, în perioada 22-23 iunie 2019;
 22. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Cultural – Umanitară Music Forever din Galați, în vederea organizării și desfășurării Festivalului concurs de muzică pentru copii și adolescenți "Un cântec pentru tine";
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, strada Bucureștii Noi, 25;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2018;
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb S.A.;
 26. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilelor 302 și 3006, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, în vederea realizării de locuințe și funcțiuni complementare spațiilor de locuit prin programe ale Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și declararea acestora din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru respectarea condițiilor de protecție a mediului în timpul executării lucrărilor de construcții/desființări din municipiul Galați;  
 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 29. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 30. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri  din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;
 31. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil, proprietate publică a municipiului Galați, aflat în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 39;
 32. Proiect de hotărâre privind darea, în folosință gratuită, pe termen limitat, a spatiilor - sală de spectacole și foyer - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați, către instituțiile publice din municipiul Galați;
 33. Proiect de hotărâre privind rectificarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 18, zona delimitată de strada 13 Decembrie, strada 9 Mai 1945 și strada Crinului”, aprobată prin H.C.L. 561/25.10.2018;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către “Școala Gimnazială nr. 29 Galați” a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat;
 35. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană si supraterană, în favoarea societății DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, pentru terenul, în suprafață de 2,53 mp - proprietate publică a municipiului Galați;
 36. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea societății S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru terenul, în suprafață totală de 60 mp - proprietate publică a municipiului Galați;
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal cu familiile care întrunesc criteriile de atribuire a unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați;
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, Morilor, nr. 187;
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 12, str. Elena Doamna, nr. 40;
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020;
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din municipiul Galați, pentru perioada decembrie 2017- noiembrie 2018;
 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare
 43. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați;
 44. Interpelări, intervenții, cereri.”

(P)

Citit 2561 ori Ultima modificare Sâmbătă, 25 Mai 2019 01:49