Evaluaţi acest articol
(12 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Facultatea de Inginerie, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, scoate la concurs 150 de locuri la buget pentru examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, sesiunea iulie 2019!

Concurs pe bază de dosar!  Media finală se calculează din: 50% media de la examenul de bacalaureat şi 50% media multianuală din liceu.

Înscrieri: 15 - 20 iulie 2019, str. Domnească nr. 111 (vis-a-vis de Catedrală),

Corpul D, Sala D03, în intervalul orar 8:00-15:00.

Informaţii: www.admitere.ugal.ro / www.ing.ugal.ro

Programul educațional al Facultății de Inginerie a fost creat din necesitatea de a forma ingineri cu cunoștințe și competențe profesionale cerute de mediul industrial. Scopul principal al programului este de a răspunde nevoilor unui mediu industrial dinamic, extrem de competitiv și solicitant, prin combinarea cunoștințelor teoretice cu practica de specialitate. În cadrul Facultății de Inginerie din Galați se dezvoltă o gamă largă de programe de studii în domeniul tehnic. Printre punctele forte care fac diferența se numără prestigiul Facultății de Inginerie cu o tradiție de peste 65 de ani, oportunități de studiu în străinătate prin programe tip Erasmus, accesul la burse de studiu, sociale, dar şi cele oferite de companii private: Liberty Galați, Ductil Buzău, Rulmenţi Bârlad, Aerostar Bacău.

Parteneriatul cu Grupul Renault România Dacia Piteşti în domeniul Autovehicule Rutiere vine să susțină importanța competențelor formate în cadrul acestui program prin experiența colaboratorilor, asigură absolvenților o pregătire profesională complexă, care dă caracter de multilateralitate în pregătirea de bază şi asigură posibilitatea de a urma specializări postuniversitare.

Specializarea Tehnologia construcţiilor de maşini abordează modelarea şi proiectarea procesele tehnologice de prelucrare mecanică tradiţională, cât şi prelucrările neconvenţionale și formează specialişti cu studii superioare capabili de a cerceta, proiecta, realiza şi conduce procese tehnologice specifice domeniului construcţiei de maşini, de a exploata şi întreţine maşinile şi utilajele specifice industriei.

Programul de studii de licență cu specializarea Inginerie mecanică urmărește dezvoltarea aptitudinilor de modelare teoretică și experimentală a proceselor mecanice fundamentale. În acest scop, sunt studiate atât metode moderne de calcul, bazate pe utilizarea calculatoarelor electronice, cât şi proceduri experimentale, toate acestea conducând la creșterea calității activității de proiectare a sistemelor mecanice și a elementelor acestora.

Absolvenţii programului de studiu Sisteme şi echipamente termice se pot bucura de un job în domeniul instalaţiilor frigorifice şi de condiţionare a aerului. Absolvenții sunt pregătiți pentru exploatarea, diagnosticarea, repararea, întreținerea și proiectarea instalațiilor termice.

Specializarea Ingineria și protecția mediului în industrie asigură absolventului competenţele necesare implementării legislației de mediu specifice, oferindu-i posibilitatea de a ocupa funcţia de responsabil de mediu, pentru a conduce şi coordona măsurile de prevenire şi de protecţie a mediului în orice întreprindere; de asemenea, poate lucra independent, ca inspector în protecția mediului sau auditor de mediu în domeniul ingineriei mediului, pentru a controla modul de respectare şi de aplicare a prevederilor legale în domeniu.

Pregătirea studenţilor care urmează cursurile programelor de studii Ştiinţa materialelor şi Informatică aplicată în ingineria materialelor permite acestora să se angajeze ca ingineri specialişti atât în ştiinţa şi ingineria materialelor, cât şi în domeniul proiectării asistate pe calculator cu aplicabilitate în ingineria materialelor, ingineria mecanică, industria auto, medicină, design industrial. Pregătirea asigură absolvenţilor competenţele necesare pentru a putea profesa ca ingineri în firme multinaţionale de profil sau în întreprinderi din orice ţară europeană, având joburi foarte apreciate şi bine remunerate.

Specializarea Inginerie economică industrială este o specializare de graniţă care permite conducerea proceselor industriale pe baza unor criterii complexe tehnico-economice, printre obiectivele specifice fiind pregătirea inginerească fundamentală, corelată cu abilităţi de conducere şi coordonare în realizarea de proiecte, superioare de conducere, în compartimentele de producţie, tehnice şi economice.

Specializări noi la Facultatea de Inginerie în domenii căutate pe piaţa muncii!

Programul de studii Amenajări hidrotehnice și protecția mediului are drept scop pregătirea de absolvenți la nivel de licență, capabili să abordeze și să rezolve problemele legate de activități de proiectare, execuție, exploatare și întreținere a lucrărilor hidrotehnice, dar și probleme de mediu conexe activităților industriale în general, ale celor privind calitatea și managementul mediului, sau de producere, utilizare și management a energiei termice, electrice, având o bază informativă multidisciplinară.

Absolvenții acestei specializări își vor putea desfășura activitatea ca: cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului; cercetător științific în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor; inspector de specialitate în gospodărirea apelor; inginer specialist în ingineria și protecția mediului, în special pentru domeniile industriale: termoenergetică, industria de obținere și de prelucrare a materialelor, industria alimentară, industria materialelor de construcții; evaluator și auditor de mediu; inginer de concepție și proiectare a metodelor și sistemelor de reducere a poluării produse de procesele industriale.

Programul de studii Inginerie medicală formează specialişti cu o pregătire interdisciplinară, competitivi pe piața muncii, cu abilităţi şi competenţe specifice ingineriei medicale. Prin disciplinele prevăzute în planul de învăţământ, studentul programului Inginerie medicală acumulează cunoștințe privind: modelarea sistemelor biologice, a structurilor biomecanice şi implementarea acestora în investigarea medicală; proiectarea, fabricaţia și mentenanţa echipamentelor medicale; utilizarea aplicaţiilor de informatică medicală în achiziţia şi procesarea semnalelor şi a imaginilor biomedicale; concepţia, fabricaţia şi testarea implanturilor dentare şi ortopedice; alegerea şi utilizarea biomaterialelor pentru fabricarea dispozitivelor medicale. Un inginer biomedical are competențele necesare care să-i permită găsirea unui loc de muncă în țară sau în străinătate: în clinici sau spitale, în industria producătoare de dispozitive medicale, firme care comercializează şi asigură service pentru dispozitive medicale, consultanţă pentru achiziţionarea aparaturii medicale, autorizare de funcţionare a aparaturii medicale, în laboratoare de explorări medicale şi imagistică medicală, în industrie, învăţământ sau cercetare.

(P)

Citit 5361 ori Ultima modificare Luni, 15 Iulie 2019 08:51