ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

Evaluaţi acest articol
(12 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 31 07 2019, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următorul proiect al  ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Municipiul Galați și orașul Fresno, Comitatul Fresno din Statele Unite ale Americii;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2019 - pe trimestrul II;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Galați, încheiat cu Transurb S.A.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului trimestrial cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective în vederea încredințării managementului la Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galați pentru perioada 2019-2023 și stabilirea termenului de depunere a proiectului de management;

 

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății TRANSURB S.A. Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 546/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare Colegiul Tehnic Traian Vuia - Corp școală";

 

 1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României, la nivelul municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 191/24.04.2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare - cadru încheiat cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului de bunuri;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora;

 

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unui spațiu cu altă destinație, precum și a terenului aferent;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare funcțiune UTR 11 din zona locuințe individuale Traian în zona servicii publice și depozitare";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 23, str. Pictor Iosif Iser, nr. 6D;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, Oradea, nr. 9;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, str. Cristofor Columb, nr. 93;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Salcâmilor, nr. 9;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 10, str. Tudor Vladimirescu, nr. 266;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură, nr. 108;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 23, Nicolae Deleanu, nr. 22D;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului, proprietate privată a municipiu Galați, în suprafață de 182 mp, situat în Galați, str. Brăilei, nr. 157A, aferent A6-A7;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului, proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 9975 mp, situat în Galați, bdul Marea Unire, nr. 1;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului, proprietate publică, a municipiul Galați, în suprafață de 1560 mp, situat în Galați, str. Gh. Doja, nr. 2, aferent 5A;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 347/21.06.2018 aprobarea Regulamentului de organizare și executare a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere în municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 114/28.03.2019 privind solicitarea trecerii din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați a unei părți din imobilul “Cantină”, situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25;

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri  din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice „ Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și al statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare imobil strada Tecuci nr. 116”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiectivul „Campus Colegiul "Alexandru Ioan Cuza"- Corp D – Utilități”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați a Centrului Multifuncțional de Recuperare “KIDS” Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Mioriței, nr. 45;

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Movilei, nr. 78;

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Spaniolă, nr. 2;

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Tecuci, nr. 159;

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului, în suprafață de 10 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia, nr. 23 S9;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 2197 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Garofiței, nr. 8, Lot 2;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 63 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 163B E1;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 187 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe tr. Brăilei, nr. 163B E2;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 8,55 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Micro 18, str. Brăilei, nr. 252, bl. G3, sc. 1, parter;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea promisiunii unilaterale de donație a lotului 1/2 în suprafață de 138 mp situat pe strada Morilor, nr. 147-149;

 

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru terenul, în suprafață totală de 135,28 mp - proprietate publică a municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performanței la nivelul Primăriei Municipiului Galați prin implementarea CAF", Cod SMIS 128555 și asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, pentru anul 2018;

 

 1. Interpelări, intervenții, cereri;

 

 1. Diverse”

(P)

 

 

 

 

 

 

Citit 5818 ori Ultima modificare Joi, 25 Iulie 2019 17:55