ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

Evaluaţi acest articol
(5 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

” CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 26 09 2019, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 41, Șoseaua Smârdan, nr. 4;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Platanilor, nr. 38;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 90A;

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Uniunea Scriitorilor din România;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galați, în suprafață de 2572 mp, situat pe str. Traian, nr. 390;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea Societății TRANSURB S.A.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal UTR 37, UTR 39, UTR 40, UTR 41;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Masterplanului privind rețeaua de spații publice din municipiul Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Teatrului de Păpuși "Gulliver" Galați a doua apartamente proprietate a municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați, Bulevardul Dunărea, nr. 20, bl. C5, ap.39, din spațiu de învățământ în spațiu la dispoziția Consiliului Local al municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Săliștei, nr. 8;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian, nr. 490C;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian, nr. 490D;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unei parcări publice în zona delimitată de străzile Anghel Saligny nr. 116 și Anghel Saligny nr. 114 (Cartier Țiglina 3)”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Movilei, nr. 78;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea a două loturi de teren în suprafață de 35 mp, respectiv 9 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe Dr. Carnabel, nr. 12;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați, pentru activitatea managerului din anul 2018;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii „Sf. Ioan” Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Galați cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere Filiala Județeană Galați “General Eremia Grigorescu”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Arhiepiscopia Dunării de Jos Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 10/31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație, în sistem centralizat, din municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, G-ral Alexandru Cernat, nr. 80;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați a unor servicii de asistență şi reprezentare juridică prin avocat;

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2019;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concurs, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

 

 1. Interpelări, intervenții, cereri;

 

 1. Diverse”

(P)

 

Citit 2799 ori Ultima modificare Vineri, 20 Septembrie 2019 18:47