ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI
Evaluaţi acest articol
(11 voturi)

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 21 11 2019, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următorul proiect al  ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea țintelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți pentru Consiliul de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2022;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 611 mp, situat pe str. Oțelarilor, nr. 34, aferent bloc D4;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Mălinilor, nr. 32;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Drumul Viilor, nr. 7A;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 132/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Înlocuire inel apă pentru alimentare Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf Ioan";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Baia Comunală-lucrări privind protecția și siguranța la incendiu”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39 A, 39B, 39C- subzona 3 - Micro 39C”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați, pentru anul școlar 2019-2020;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 245/30.05.2019 privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a spațiilor - sala de spectacole, foyer și grădina de vară "Leonard" - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Teatrului National de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către instituțiile publice din Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Strada Constantin Levaditti nr. 18";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 33, str. Brașov, nr. 82;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, Crângului, nr. 48;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 33, Cosminului, nr. 112;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Vânători, nr. 4;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Transurb SA;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 44/28.06.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina Barboși", cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 451 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Liceul Teoretic <Dunărea> Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 452 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Liceul Tehnologic <Anghel Saligny> Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 453 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 454 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială <Gheorghe Munteanu> Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 10 din 31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Stații Reîncărcare Autovehicule Electrice";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Stații Reîncărcare Autovehicule Electrice" în municipiul Galați și a cheltuielilor legate de proiect;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Poligon subteran de tragere";

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019;

 

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, în suprafață de 90 mp - proprietate publică a municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 345/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare locuri de joacă în municipiul Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizaţii taxi şi a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galaţi; 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 35, str. Oltului, nr. 11G;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 31, B-dul Dunărea, nr. 96B;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" societății ALITEC SOLUTION S.R.L. Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" domnului prof. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" Centrului de Zi Galați din cadrul Fundației Inimă de Copil;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" societății Șantierul Naval Damen Galați S.A.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" elevei Daria Teodora Hărăbor;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" doamnei Agriela Monica Măciuceanu;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" doamnei Ștefania Tristiana Cojocaru;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" domnului Andrei-Marian Stoian;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" Fundației Comunitare Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați" domnului prof. dr. ing. Cătălin Fetecău;

 

 1. Interpelări, intervenții, cereri;

 

 1. Diverse”

(P)

Citit 17394 ori Ultima modificare Sâmbătă, 16 Noiembrie 2019 11:04