Evaluaţi acest articol
(4 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Programul Start Up Nation (SUN) este unul din cele mai importante programe de susținere a antrepreneoriatului din România. Acesta oferă tinerilor întreprinzători - și nu numai - o șansă reală să demareze o afacere, beneficiind de un sprijin de până la 200,000 lei nerambursabili, din partea Guvernului României.

Deși este un program generos, care sprijină tinerii antreprenori, au fost identificate o serie de probleme care par să nu asigure intrarea la finanțare a celor mai bune planuri de afaceri. Printre acestea se numără impunerea unui număr minim de angajați cu o tendință de creștere de la an la an; departajarea beneficiarilor după numărul mai mare de angajați la egalitate de puncte; acceptarea la finanțare fără o evaluare calitativă a planului de afacere; imposibilitatea de a intra la finanțare din lista de rezervă dacă un beneficiar nu mai implementeaza proiectul chiar dacă a semnat contractul de finanțare; funcționarea programului după coduri CAEN și liste de echipamente învechite; bugetul mic de promovare eligibil conform procedurii SUN; identitatea vizuală și brandingul afacerii sunt cheltuieli neeligibile; interzicerea unui beneficiar să presteze / furnizeze unui alt beneficiar. În anul 2018, firmele care au fost acceptate la finanțare trebuie să angajeze minim patru persoane. Acest lucru încurajează mutarea angajaților de pe alte firme existente, în cadrul firmelor beneficiare, deoarece puține start-up-uri sunt fezabile cu atât de mulți angajați în primii doi ani de activitate. În cadrul unei analize efectuate prin proiectul TestIMM, au fost identificate problemele principale care au apărut la primele două ediții ale programului. Printre acestea se numără grila de punctaj care fie a exclus practic de la finanțare proiectele din zona serviciilor în cadrul primei ediții, fie au generat o mărire artificială a numărului de angajați în cadrul celei de a doua ediții. De asemenea, se observă că nu se asigură - deci nu se punctează - o analiză calitativă a planului de afaceri, această latură fiind abordată doar prin clarificări în perioada de contractare, după ce au fost selectați beneficiarii.

În cadrul proiectului TestIMM, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud - Est (PTIRSE) a organizat un workshop dedicat special identificării de idei de îmbunătățire a Programului Start Up Nation.

Grila de punctaj a programului ar trebui completată cu o secțiune care să evalueze planul de afacere din punct de vedere calitativ. Printre criteriile avute în vedere, se numără analiza pieței, noutatea adusă de ideea de afacere, CV-urile echipei de proiect (însoțite de documente suport care să dovedească funcțiile și realizările din CV) și corelarea acestora cu domeniul de activitate al afacerii, analiza financiară, analiza riscurilor. Pentru programul din 2019/2020, se pot avea în vedere următoarele criterii de punctaj:

  • punctarea la egalitate, ca în 2018, a producției și serviciilor, concomitent cu depunctarea ideilor de afaceri din comerț pentru care există un program special.
  • încurajarea investiției fondurilor nerambursabile în echipamente, utilaje și servicii de promovare, în dauna salariilor și chiriilor.
  • locurile de muncă realizate în cadrul proiectului nu trebuie să fie ocupate de persoane care au avut relații contractuale cu administratorul, asociații firmei, partenerii sau rudele acestora până la gradul 4 de rudenie.
  • șomerii care sunt angajați în cadrul start-up-ului, fiind considerați categorie vulnerabilă, ar trebui să nu mai fi avut relații de muncă în ultimele șase luni de la data contractului de muncă în cadrul start-up-ului.
  • introducerea evaluării calitative a planului de afaceri prin punctarea secțiunilor importante ale acestuia.
  • punctarea CV-ului echipei de proiect, însoțit de documente justificative; în acest sens experiența în domeniul afacerii și în antreprenoriat ar putea fi punctate suplimentar.
  • eliminarea datei și orei de înscriere în program.

În vederea asigurării unui grad de absorbție cât mai mare a ajutoarelor de minimis, SUN are nevoie de o procedură mai eficientă de intrare la finanțare a beneficiarilor din lista de rezervă, dacă unii dintre căștigătorii finanțării, care semnează contractul de finanțare, decid ulterior să nu mai implementeze planul de afacere. În acest caz, procedura SUN poate conține un capitol privind operaționalizarea afacerilor. Astfel, în primele luni de la semnarea acordurilor de subvenție, beneficiarii trebuie să realizeze cel puțin o plată din cadrul planului de afacere, justificând demararea proiectului. Cei care nu operaționalizează, pot fi excluși de la finanțare și înlocuiți cu beneficiari din lista de rezervă. De asemenea, programul ar putea sancționa beneficiarii care au fost acceptați în cadrul programului și nu s-au prezentat la semnarea contractului de finanțare sau nu au mai realizat ulteror investiția, prin interzicerea dreptului de a mai aplica la program sau la celelalte program, timp de 2 ani. În practica implementării ajutoarelor de minimis, finanțatorii permit realizarea de acte adiționale pentru ajustarea unor situații care au scopul de a eficientiza proiectul. În aceste condiții, este util ca și SUN să permită realizarea cel puțin a unui act adițional pe parcursul perioadei de implementare.

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est (PTIRSE) implementează proiectul "Îmbunătățirea capacității mediului de afaceri pentru a propune politici publice alternative la inițiativele guvernamentale." Scopul acestuia este de a îmbunătăți capacitatea PTIRSE de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern și Parlament, care afectează mediul de afaceri din România. Printre rezultatele așteptate se numără elaborarea unui numar de cinci propuneri de politici publice alternative privind îmbunătățirea mediului de afaceri din România, dezvoltarea aplicației web TestIMM.ro, instruirea unui număr de 120 de persoane provenind din ONG-uri, sindicate și patronate, în domeniul formulării de politici publice alternative asupra actelor normative care afectează mediul de afaceri, acceptarea de către autoritățile publice abilitate, a unui numar de cinci politici publice alternative la actele normative care afectează mediul de afaceri (valoare proiect 971,138.20 lei din care 951,715.43 lei reprezintă cofinațare UE, data începerii proiectului 14.09.2018, data finalizării 13.01.2020, cod MySMIS 110215 / SIPOCA 139, www.testimm.ro, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.). 

Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

www.poca.ro

(P)

Citit 2392 ori Ultima modificare Luni, 02 Decembrie 2019 14:14