Evaluaţi acest articol
(10 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

” CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 26 03 2020, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următorul proiect al  ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.05.2018 privind înființarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galați", cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind Înființarea Consorțiului școlar între Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galați și Școala Gimnazială nr. 1 Brăhășești;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Industrial Parc S.R.L. Galați, pentru anul 2020;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru un teren situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 19, str. Simon Ajarescu, nr. 12;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 34G;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Pictor Iosif Iser, nr. 17B;

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați a spațiului cu altă destinație - SC 63;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 303/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale, nonprofit, de interes general;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul "Reparații capitale la rețele și instalații de apă rece, apă caldă, agent termic și utilaje producere apă caldă menajeră la Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna";

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galați, în suprafață de 13327 mp, situat în Galați, B-dul. Galați, nr. 3-E;

 

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 447,12 mp - proprietate publică a municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 342/31.07.2019 privind preluarea din concesiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unui spațiu cu altă destinație, precum și a terenului aferent;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 23, str. Nicolae Deleanu, nr. 22C;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de la Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați a unui bun aparținând domeniului privat al municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia "Sfinții Daniil Sihastrul și Ioan Iacob Hozevitul", a unei părți din imobilul SC 104, situat în municipiul Galați, strada Ionel Fernic, nr. 39A, în vederea amenajării unui lăcaș de cult;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 442 din 20.12.2002 privind aprobarea listelor cu spații comerciale și de prestări servicii, proprietate privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local Galați care urmează a fi vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al municipiului Galați pentru organizarea Programului "Școală după școală" în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 9 Galați – structură a Școlii Gimnaziale nr. 5  Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 112/28.03.2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Fortuna Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Luceafărul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Handbal-Art Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Junior Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Școala de Fotbal Oțelul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Smart Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Sorin Balaban Galați; 

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Universitatea Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Șah Diana Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv United Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Universitatea Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 186,50 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Tecuci, nr. 3, bloc V3, V3B;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 137/28.03.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, funcționarea și postutilizarea construcțiilor cu caracter provizoriu în municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 33,59 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Micro 39, str. Traian Vuia, 29, bl. J8, sc. 3, parter;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 35 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Siderurgiștilor, nr. 41 E1;

 

 1. Proiect de hotărâre privind alipirea a două suprafețe de teren de 374 mp și de 416 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situate pe Str. Portului, nr. 8 - S1 și Str. Portului nr. 8 - S2;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren - proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 45592 mp, situat în Galați, str. Traian, nr. 254;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, pentru anul 2020;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8, b-dul George Coșbuc, nr. 214;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru lucrarea "Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în municipiul Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc K7, sc. 1, 3, 4, V. Vâlcovici, nr. 10, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 575,  Municipiul Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc J7, sc. 1, 2, 3, V. Vâlcovici, nr. 8, aferent asociației de proprietari nr. 575, Municipiul Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D1, sc. 1, 2, Furnaliștilor, nr. 4, aferent asociației de proprietari nr. 502, Municipiul Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc E14, sc. 2, Bulevardul Dunăre,a nr. 90, Micro 21, aferent asociației de proprietari nr. 561, Municipiul Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performa performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G13, sc. 3, Victor Vâlcovici, nr. 1, aferent asociației de proprietari nr. 553,  Municipiul Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3 Bulevardul Galați, nr. 7, Micro 21, aferent asociației de proprietari nr. 531, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc I2, str. Siderurgiștilor, 20, aferent Asociației de proprietari nr. 262, Municipiul Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc M1, b-dul George Coșbuc, nr. 3, Țiglina II, aferent Asociației de proprietari nr. 252 bis, Municipiul Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc SD5A1, Siderurgiștilor, nr. 29, aferent Asociației de proprietari nr. 320, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D11, sc. 1, 2, 3, 4 aferent asociației de proprietari nr. 560,  Municipiul Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc S2, aferent asociației de proprietari nr. 395, Municipiul Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc H3, aferent asociației de proprietari nr. 266, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A1, str. Teleajen, nr. 9 Micro 16, aferent asociației de proprietari nr. 317, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G3, str. Roșiori, nr. 14 Mazepa l, aferent asociației de proprietari nr. 157 bis, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Fraternității, Fraternității, nr. 4 Centru, aferent asociației de proprietari nr. 845, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 a Municipiului Galați aferentă proiectului "Implementarea unui sistem informatic integrat de management al documentelor, arhiva electronică și managementul relației cu cetățenii și mediul de afaceri, elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă și Smart City", cod SIPOCA 562/SMIS 125256";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Smart City Galați în cadrul proiectului "Implementarea unui sistem informatic integrat de management al documentelor, arhivă electronică și managementul relației cu cetățenii și mediul de afaceri, elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă și Smart City", cod SIPOCA 562/SMIS 125256";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 70 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Oțelarilor, nr. 31 S4;

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Vasile" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Cantinei sociale și Centrului de zi pentru copiii proveniți din familii defavorizate de pe lângă Parohia "Sfântul Vasile";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Nectarie" - Barboși în scopul continuării lucrărilor de construire a Centrului Multifuncțional Social "Sfântul Nectarie";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Întâmpinarea Domnului";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Pogorârea Duhului Sfânt";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul construirii Bisericii Militare - "Sfântul Dimitrie cel Nou";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Cuvioasa Parascheva";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Mc. Haralambie";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Ana";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Nectarie" - Barboși;

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Atanasie Patelarie";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Antonie cel Mare";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Mina, Victor și Vichenție";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Ioan Botezătorul";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Martiri Brâncoveni";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Gherman și Casian";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfinții Împărați" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Centrului de zi pentru copii și capelă";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Sfinții Apostoli Petru și Pavel";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Romano-catolică";

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii Mănăstirii "Sfânta Treime";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 29/30.01.2020 privind aprobarea Raportului anual - 2019 cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 691/13.12.2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat dintre Județul Galați, în calitate de lider și Municipiul Galați, în calitate de partener, pentru elaborarea și implementarea proiectului "Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați", cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului constituit din teren şi construcţii, situat în Galaţi, strada Traian, nr. 203, din spaţii de învăţământ în sediu necesar desfăşurării activităţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 10/31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 12/30.01.2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021;

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2020;

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

 

 1. Interpelări, intervenții, cereri;

 

 1. Diverse”

(P)

 

Citit 8629 ori Ultima modificare Vineri, 20 Martie 2020 17:07