Convocare, în ședinţă ordinară, a Consiliul local al Municipiului Galați

Convocare, în ședinţă ordinară, a Consiliul local al Municipiului Galați
Evaluaţi acest articol
(6 voturi)

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 29 04 2020, orele 1300, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următorul proiect al  ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Punerea în valoare a monumentului istoric Poarta Han SF. SEC. XVIII-INC. SEC. XIX”;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)”;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Nr. 29;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică - Colegiul Național Mihail Kogălniceanu - Corp C1+C3”;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparații capitale capela Cimitir Sf. Lazăr";
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza";
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "PUNEREA ÎN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC CAVOUL ROMAN";
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Motanul Încălțat";
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 30";
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program sportiv";
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea energetică imobile/clădiri Traian, nr. 254";
 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la desfășurarea procesului pilot de bugetare participativă la nivelul Municipiului Galați;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Codruța Galați;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 9 Corp A + Corp B, Galați;
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 258/2018  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru obiectivul ”Construire corp nou Școala Gimnazială Dan Barbilian;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 25;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, în suprafață de 967 mp, situat pe   Aurel Vlaicu, nr. 19 C, proprietate publică a municipiului Galați;
 2. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic "Paul Dimo" – Galați în cadrul proiectului "Parteneriate locale pentru facilitarea programelor de învățare la locul de muncă pentru elevi în calificări relevante CNC și SNCDI_Calificat";
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2020 - trimestrul I;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 553/12.12.2019 privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galați, în anul 2020;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 570/12.12.2019 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2020;
 6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, în suprafață de 47961 mp, situat pe str. Cetățianu Ioan, nr. 27, proprietate privată a municipiului Galați;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copiilor înscriși în cadrul Centrului Financiar Creșe – Galați prin unitățile de educație timpurie antepreșcolară Creșa nr. 1 Galați și Creșa nr. 36 Galați;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii „Sf.Ioan” Galați;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Financiar – Creșe Galați;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Spitalului clinic de Obstetrică - Ginecologie Buna Vestire”;
 11. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 558/12.12.2019 privind aprobarea nivelului minim al tarifelor și taxelor practicate pentru toate activitățile și prestațiile pe care le efectuează Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați”;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale «Miron Costin»  Corp C1, C2 str. Alba Iulia nr. 1”;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale «Miron Costin» Corp C1  Alba Iulia nr. 2”;
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarii pentru Serviciul Public Ecosal Galați;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății TRANSURB SA Galaţi pentru anul 2020;
 17. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea și vânzarea terenurilor proprietatea municipiului Galați;
 18. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL 492/31.10.2019 privind organizarea şi stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violență domestică din municipiul Galaţi;
 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 23 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian, nr. 58;
 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 57,18 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în cartier Aurel Vlaicu, str. Tecuci, nr. 189, bl. N4, sc. 1, parter;
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați;
 22. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;
 23. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;
 24. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat pe strada Traian nr. 254, Lot 2, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați;
 25. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2020;
 26. Interpelări, intervenții, cereri;
 27. Diverse”

(P)

Citit 3969 ori Ultima modificare Joi, 23 Aprilie 2020 16:54